Jeruzsálem Óvárosának bejáratánál, a Jaffa kapunál található a Dávid torony. Ez az épületegyüttes, tulajdonképpen Jeruzsálem város fellegvára, mai állapotában a keresztes időkben épült, néhol török kori kiegészítésekkel.

Ám az igazi érdekességek az alsóbb rétegekben vannak: az egyik hatalmas torony alapjai még Heródes idejéből, az i.e. első század végéről maradtak meg. Jól láthatóak a hatalmas keretes faragott kövek, hasonlóak a Siratófal köveihez, a Heródes kori építkezések könnyen felismerhető jegye. Joszef Ben Matatijahu (azaz Josefus Flavius) leírásából tudjuk, hogy az ő korában három hatalmas torony állt ezen a helyen. A tornyok Heródes rokonairól és barátjáról kapták a nevüket: Mirjam (a felesége), Pacael (a bátyja) és Hippikosz (közeli barátja). A régészek a ma is látható alapokat Pacael tornyaként azonosítják.

Josefus Flavius irásaiból azt is tudjuk, hogy a fellegvártól délre terült el Heródes jeruzsálemi palotája, mely nagyságában és pompájában egedülálló volt. Heródes királyi palotájából eddig semmilyen maradvány sem volt látható.

Az utóbbi hetekben megnyílt a Dávid torony mellett egy új látnivaló. A fellegvár körül húzódó árkon keresztül lehet bejutni a Kisle épületébe. A Kisle az egy tizenkilencedik században épült török kori rendőrség illetve fogház. Az épületen belül nagyszabású ásatásokat végeztek. Meg lehet tekinteni Heródes palotájának hatalmas falait, melyek tulajdonképpen Hasmoneus kori (i. e. második század) alapokra épültek. Ciszternák maradványait is feltárták, mely megerősíti Josefus Flavius leírását mely szerint a palota területén nagyszerű medencék és hatalmas, gazdag kertek is voltak.

A régészek legnagyobb öröme az, amikor egy ásatáson olyasvalamit fedeznek föl amiről egy írott forrás is megemlékezik. A Kislében az ásatások során egy keresztes kori kőedényt találtak, egyfajta kádat, melyet textilfestéshez használtak abban az időben. Ez kapcsolódik Mose Ben Nachmanidesz rabbi (RAMBAN) ismert leveléhez. A rabbi 1267-ben járt Jeruzsálemben és leírta hogy szinte nem is él ott zsidó kivéve egy testvérpárt akik kelmefestőként dolgoznak (ezzel a speciális szakértelmet igénylő munkával számos zsidó mesterember foglalkozott). Figyelembe véve, hogy abban az időben a zsidó negyed a mai Cion hegy közelében volt, könnyen lehet, hogy a RAMBAN leirásában szereplő zsidó kelmefestők műhelyének a maradványát láthatjuk.

Megszakítás