A hagyomány szerint az olasz Luzzatto család német eredetű és a Lausitz vidékéről bevándorló egyik ősükről kapta a nevét (Lausitz, Lausatia, Luzzatto). Lausitz a Neisse folyó mentén fekszik, ma részben Németországhoz részben Lengyelországhoz tartozik.

A család tagjai közt számos kiváló rabbit, tudóst, orvost és költőt találhatunk, az első feljegyzett adat a cfati Abraham Luzzattoról maradt fenn, a tizenhatodik századból.

A család három korszakának képviselőin keresztül követhetjük a zsidó élet változásait az utóbbi háromszáz évben: a tizennyolcadik században élt Rabbi Mose Haim Luzzatto a hagyományos életforma képviselője, a tizenkilencedik századi Samuel David Luzzatto egyesítette a hagyományos és a modern műveltséget, míg kortársunk Kfir Luzzatto a mai izraeli csúcstechnológia világában otthonos.

 

A tudósok

Ramhal, azaz Rabbi Mose Haim Luzzatto (1707-1746), a család talán legismertebb tagja, a modern kor egyik nagyhatású rabbija, Padovában született. Már tizenkilenc éves korában rabbivá avatták. Egy évvel később, 1727 májusában, misztikus élményben volt része: egy Magid (égi hang) jelent meg neki, amely a Kabala titkait tárta fel előtte. Amint a követői elterjesztették az erről szóló írásait, hatalmas vita alakult ki a fiatal rabbi körül. Többen messianisztikus gondolatokat fedeztek fel a szövegeiben. Mintegy ötven évvel az iszlám hitre tért álmessiás, Sabtai Cvi halála után élénken élt a zsidó körökben ennek az eretnek mozgalomnak az emléke. A zsidóság szellemi vezetői meg akarták akadályozni, hogy egy hasonló tévtan teret nyerjen. Kiközösítéssel fenyegették meg Ramhalt, aki végül esküt tett arra, hogy nem írja le és nem terjeszti kabalisztikus tanait, sőt az erről szóló írásainak jó részét elégették.

1735-ben Amszterdamba költözött ahol gyémántcsiszolóként élt, és a legtöbb művét ott írta. 1743-ban települt át a Szentföldre, Akkóban a helytartó, Dahar el Omar, egy zsinagóga építését is engedélyezte számára. Ott saját kezűleg írt egy Tóratekercset, szarvasbőrre, gránátalma levéből készült tintával. Bár a tinta elhalványodása miatt ez a Tóra már nem használható, de nem temették el, ezért megtekinthető a zsinagógában.

Ramhalnak több tucat főleg vallási témájú műve maradt fent, de írt színdarabokat, nyelvészeti és logikai munkákat is. Legnagyobb hatású műve a Meszilát Jesarim (azaz a “Becsületes ember ösvénye”) egyfajta erkölcsi útmutató, melyet a modern Muszar (etika) mozgalom megalapítója, Rabbi Israel Lipkin Salanter (1810–1883), gyakorlatilag minden jesivában kötelezővé tett.

Haim Nahman Bialik (1873-1934) a modern héber irodalom egyik legnagyobb költője szerint Ramhal az őt követő három legfontosabb zsidó gondolkozó „tanházának”, azaz zsidó szellemi irányzatnak az alapja, ők pedig nem mások, mint: Vilnai Gaon (ortodox zsidóság), Baal Sem Tov (haszidizmus) és Ben Menachem (Mose Mendelssohn, zsidó felvilágosodás).

Ramhal 1746-ban egy járványban halt meg. Sírja az Akkótól mintegy tíz kilométerre keletre levő Kafr Jaszif (jelenleg arab falu) zsidó temetőjében található. Akkó ugyanis nem számít Izrael földjének, a temető körzete viszont igen, ezért az akkói zsidók oda temetkeztek.

http://www.ramhal.org/

A nevének kezdőbetűi alapján Sadal-ként ismert Samuel David Luzzatto (1800-1865) zsidó tudós és költő, a „Wissenschaft des Judentums” (azaz a zsidó tudományok) mozgalom oszlopos tagjaként tevékenykedett. Dédapja Ramhal testvére volt. Samuel David már fiatal korában kitűnt a hagyományos zsidó irodalom széleskörű ismeretében, emellett a klasszikafilológia és számos nyelv tudósa is volt. Huszonkilenc éves korában a Padovai Rabbiszeminárium professzorának nevezték ki. Ötven éves tudományos működése alatt számtalan művet publikált héberül, olaszul, németül és franciául.

Bár az elődeihez képest kritikusabban viszonyult a Bibliához és a Talmudhoz, mégsem vette át azt a kortársaira jellemző látásmódot, mely a zsidóság gondolati, filozófiai aspektusát helyezte előtérbe. Védelmébe vette a Bibliára, illetve a Talmudra alapozott hagyományos zsidó életformát, melynek központjában az emberi részvét található, amihez, szerinte, a filozófiák képtelenek viszonyulni.

Tel Aviv központjában a Rotschild fasorból egymás mellett nyílik két kis utca, az egyik neve Ramhal a másik pedig Sadal.

 

A szellemi tulajdon védelmezői

A család egyik ága a mai Izraelben is fontos szerepet játszik. Ezen ág első ismert tagja, Riccardo Luzzatto (1842-1923) olasz patrióta, ügyvéd és politikus Észak Olaszországban, Udinében született. 1860-ban, tizennyolc éves korában, Garibaldi felszabadító seregének a “marsalai ezernek” a legfiatalabb önkéntese volt. Riccardo Luzzatto 1869-ben nyitotta meg az ügyvédi irodáját Milánóban, mely az akkor gyors fejlődésnek indult ipari szabadalmak területére szakosodott. Többek közt kétfedelű repülőgépszárnyakra és szalmatömörítő gépekre jegyeztek be szabadalmakat. Riccardo Luzzatto az első világháborúban is harcolt, ő volt az olasz hadsereg legidősebb katonája, aki a hősiességért ezüst vitézségi érmet kapott.

Riccardo Luzzatto halála után fia, Enrico Luzzatto vezette tovább a céget. Amihez az ő fia, Edgar Luzzatto is csatlakozott, aki később az Egyesült Államokba emigrált, és részt vett a csendes óceáni harcokban. Edgar Luzzatto 1976-ban alapította meg a szabadalmakkal és szellemi tulajdonnal foglalkozó ügyvédi irodáját Izraelben.

Ma, a Beer Seva melletti Omer városában található, Luzzatto & Luzzatto irodát Edgar fia, Kfir Luzzatto (az alapító Riccardo dédunokája) vezeti, feleségével Eszterrel. Mindketten a kémiai tudományok doktorai. A cég számos területtel foglalkozik: biológia, kémia, számítástechnika, nanotechnológia, telekommunikáció,  és ügyfelei közt van például a Microsoft, a Sony és a Rafael (izraeli hadiipari konszern többek közt a legutóbbi harcokban sokat szereplő „Vaskupola” rendszer rakétáinak a kifejlesztője és gyártója).

A Luzzatto & Luzzatto irodában ma már az ötödik nemzedék is szerepet kap. Kfir és Eszter lányai Michal, mint ügyvéd, és Lilach, mint mérnök, gondoskodnak arról, hogy a zsidó szellemi tulajdon ezután se vesszen kárba. http://www.luzzatto.co.il/en/

 

Megszakítás