Folytatódik a kirúgott lengyel intézetvezető ügye.

A berlini Zsidó Múzeum védelmébe vette a városban működő Lengyel Intézet frissen menesztett igazgatónőjét, aki a lengyel kormány szerint “túl sokat foglalkozott zsidó témákkal”, s ezért azonnali hatállyal távoznia kellett hivatalából. A múzeum igazgatóhelyettese, Cilli Kugelmann szerint Katarzyna Wielga-Skolimowska “nagyszerűen képviselte Lengyelországot” és arra kérte a lengyel illetékeseket, hogy gondolják át döntésüket.

A Zsidó Múzeum tiltakozó levelét aláírta számos más berlini múzeum, kulturális intézmény és fesztivál vezetője is, akik mind arra kérik Andrzey Przylebski nagykövetet, hogy változtassák meg az „elfogadhatatlan döntést”.

A berlini Zsidó Múzeum
A berlini Zsidó Múzeum
A berlini lengyel nagykövetség két német napilapban közölt cáfolatot, melyben tagadták, hogy az intézetvezető azonnali felmentésének Wielga-Skolimowska “zsidó témák iránti fokozott érdeklődése” lett volna az oka. Közölték, hogy a feltételezés “félrevezető, hibás és felháborító”. A kirúgás okáról azonban nem adtak tájékoztatást. A világ 24 országában – köztük Magyarországon is – működik Lengyel Intézet, s a tavaly hivatalba lépett jobboldali kormány már 13 intézményvezetőt mozdított el pozíciójából.

Katarzyna Wielga-Skolimowska számára a lengyel külügyminisztérium megtiltotta, hogy nyilatkozatot adjon ki az ügyben.

Ezzel együtt nyilvánosságra került egy olyan belső feljegyzés, melyben Przylebski azt tanácsolja a Lengyel Intézet vezetőjének, hogy “ne hangsúlyozza túl a lengyel-zsidó párbeszéd jelentőségét, különösen ne Németországban, mely nem kaphatja meg a közvetítői szerepet ebben az ügyben. A párbeszéd elég magas szinten zajlik, nincs benne semmi újdonság”. A nagykövet szerint fontosabb lenne a lengyel-litván és a lengyel-ukrán párbeszédre koncentrálni, “és ennek oka nem igényel magyarázatot”.

Warszawa, 11.06.2016. Dyrektor Centrum Myœli Spo³ecznej im. Floriana Znanieckiego, cz³onek Narodowej Rady Rozwoju prof. Andrzej Przy³êbski podczas debaty „Kultury narodowe w dzisiejszej i przysz³ej Europie”, 11 bm.  Trwa, rozpoczêta, 10 bm.  6. edycja kongresu „Polska  Wielki Projekt”.  Do niedzieli odbywaæ siê bêd¹ debaty o strategicznych wyzwaniach rozwojowych stoj¹cych przed Polsk¹ w najbli¿szych dekadach. Sobotnie dyskusje poœwiêcone s¹ tematyce kulturalnej. Wœród zapowiadanych prelegentów kongresu jest wielu wybitnych goœci z Polski i Europy, polityków, przedsiêbiorców i naukowców. (cat) PAP/Rafa³ Guz
Andrzey Przylebski nagykövet
Erre válaszként a berlini lengyel nagykövetség szóvivője kijelentette: “A német média vádjai alaptalanok és elferdítik a tényeket. Határozottan elutasítjuk azt a feltételezést, mely szerint az igazgatónő eltávolításának oka a zsidó témák túlhangsúlyozása lett volna, mivel azok továbbra is nagy szerepet töltenek be kulturális tevékenységünkben.”

Forrás: Arutz7