Megtartotta éves közgyűlését az EMIH

„2004-ben, az Egységes Ma­gyar­­or­szági Izraelita Hitközség meg­alakulásakor sok-sok addigi tö­rekvés és igyekezet öltött formát és kapott szervezeti keretet. Ezek mind ugyanazt a célt szolgálták: feléleszteni és megújítani a magyar zsidóság vallási életét, megerősíteni és pozitív tar­talommal feltölteni a zsidó iden­titást és létrehozni az ehhez szük­séges infrastrukturális feltételeket.

Az idei közgyűlés egyértelműen megmutatta: az elmúlt 14 év nem telt el hiábavalóan, az EMIH valóban létrehozott egy olyan rendszert, ami lehetővé teszi a zsidó élet teljes megélé­sét.” – Ezzel a felvezetéssel kezdte Köves Slomó vezető rabbi az EMIH 2018-as éves beszámolóját a közgyűlésen, amelyre – a polgári naptár szerint – pontosan 14 évvel az alakuló ülés után május 24-én került sor. Mára az EMIH államilag elismert oktatási rendszerében bölcsődétől a diploma megszerzéséig haladhatunk, magas színvonalú általános iskolában és gimnáziumban szerezve meg az alaptudást. Számtalan fesztivállal, programmal, tanulási lehetőséggel éppúgy szolgálnak, mint idősotthon hálózattal vagy éppen szociális segítségnyújtással.

Ezek alapozzák meg a következő évekre azt a jövőképet, melyet a rabbi ismertetett: a pozitív társadalmi hatások generálása mellett tovább erősíteni a hazai zsidó élet infrastrukturális hátterét és szociális hálóját. Ebben olyan fejlesztések is szerepelnek, mint a Bét Menáchem iskola tanuszodájának, vagy a Zsilip Központ kialakítása. Míg kezdetben négy rabbi állt a közösség szolgálatában, mára ez a szám megnégyszereződött. Erre a létszámra szükség is van, hiszen a további munka jelentős részét a vidéki zsidó élet segítése teszi majd ki. A részletekről a miskolci és debreceni fejlesztésekért felelős Bor András tájékoztatta a résztvevőket. Emellett fellebbent a fátyol a leendő szentendrei chábád központ terveiről is.

Az EMIH és szervezetei főként adományokból, normatív állami támogatásból, az örökjáradékból, pályázatokból, 1%-os felajánlásokból és saját gazdasági tevékenységből teremti meg az ehhez szükséges anyagi hátteret. A közgyűlésen Nógrádi Bálint, az EMIH gazdasági vezetője ismertette a pénzügyi beszámolót, melyből kiderült, hogy a 2017-es év során a kiadások nagyjából 1,8 milliárd forintot tettek ki, míg 2018-ra több, mint 3,6 milliárd forint van előirányozva. „Ez tartalmaz egy 1 milliárd forintos elkülönített alapot a reményeink során idén támogatásra kerülő, de csak 2019-ben megvalósuló projektek finanszírozására.” – tudtuk meg Nógráditól.

Az EMIH, amely zsidó mércével mérve már átlépte a felnőttkor küszöbét, úgy tűnik, valóban felnőtt. Biztos alapokat raktak le nemcsak napjaink zsidó életéhez, de azokhoz a nagyratörő tervekhez is, mellyel a következő generációnak teremtenek biztos kereteket.

 

Megszakítás