ChácérUdvar. Egy vagy több tulajdonos birtokát képző udvar vagy más beépítetlen területet. Ez a fogalom a Háláchá különféle területein igen nagy jelentőséggel bír. 1-2. [Ld. az előző kettő számot.] 3. A szombati törvényekre vonatkozóan. A ház előtt fekvő bekerített udvar magánterületnek (rösut hájáchid) számít ugyan, ám mégsem szabad a szombaton semmiféle dolgot a házból az udvarba, illetve az udvarból a házba vinni, amennyiben az udvar több lakos között oszlik meg. E probléma áthidalásának a módja az „udvarok egyesítése” (éruv chácérot), ami lehetővé teszi, hogy az udvaron, illetve az udvarból a különböző házakba vigyenek dolgokat. A háláchá különbséget tesz előudvar – melyen az emberek rendszerint keresztülhaladnak és amelyet állandóan használnak – és a hátsó udvar (kárpéf) között, melyet általában raktározásra használnak.

Megjelent: