Szombaton (szeptember 12-én) éjjel (más közösségekben vasárnap hajnalban) kezdjük a Szlichot nevű bűnbánó imákat mondani, és ettől kezdve minden nap kora reggel, az ima előtt mondjuk egészen Ros Hásánáig, askenáz közösségekben egészen Jom Ki­pur­ig.

A Szlichot, nem más mint a Nagyünnepekre való felkészülés imája. Szívbe markoló szövegét már évszázadok óta recitálják a világ szinte minden zsidó közösségében. Jeremiás próféta Siralmaira (2:19.) hagyatkozva: „Kelj fel, jajgass az éjszakában, az őrszakok idején! Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Örökkévaló színe előtt!”.

A szefárd (arab országokból való) zsidók már Elul hó első napjától kezdve hajnalban kelnek a hagyomány szerint meghatározott szövegű Szlichot elmondására. Az áskenáz (európai) zsidók a Ros hásánát legalább négy nappal megelőző szombat kimenetelekor kezdik ezeket az imákat mondani.

Teljes Szlichot fordítás, tudtommal magyar nyelven még soha nem született. A nagy szükség miatt 2004-ben már meg­jelentettük az első napi Szlichot imákat, Simon Sároni zl fordításában, azonban az érdeklődés immáron elengedhetetlenné tette a teljes, Chábád rítus szerinti szöveg fordításának elkészültét. Ezt a hatalmas feladatot Megyeri A. Jonatán vállalta magára, aki a héber mellett az angol fordítást is figyelembe vette, hogy olyan munka születhessen, mely nem csak hű az eredeti szellemiségéhez, de a nyelvezet is a könnyebb használatot segíti. Szerkesztette: Oberlander Báruch rabbi.

A Szlichot imáinak teljes magyar fordítása a tavalyi nagyünnepekre jelent meg, kapható az EMIH irodában, érdeklődni a posta@zsido.com címen lehet.