A második Szentély idejéből származó középületet augusztus közepén adják át a nagyközönségnek.

A Siratófal Öröksége Alapítvány, valamint az Izraeli Régészeti Hatóság megnyitotta a nagyközönség előtt a második Szentély korából eddig feltárt legnagyszerűbb épület új, látványos részeit. A felfedezés a Siratófal alagútjaiban az utóbbi években folytatott ásatások során került elő és a kapcsolódó múzeum új útvonalának részeként lesz majd megtekinthető augusztus közepétől. Az épület egy részét – mely a Wilson-ívtől nyugatra található – a XIX. század végén fedezte fel és dokumentálta Charles Warren régész, és azóta több huszadik századi archeológus is dolgozott a helyszínen. Ezt a több mint száz évvel ezelőtt megkezdett feltárást fejezték most be az izraeli régészek, hogy a közönség előtt is megnyithassák a múlt egy újabb darabját.

Az épületben két nagy terem volt, köztük díszes kút. A falakat és a kutat párkánnyal ellátott, korinthoszi oszlopfőkkel koronázott pilaszterek (lapos, falhoz csatlakozó pillérek) díszítik. Az épület dekoratív stílusa nagy mértékben jellemző a második Szentély időszakának építészetére. A Siratófal Öröksége Alapítvány elnöke, Mordecháj Szoli Eliáv így jelentette be az épület megnyitását: „Nagyszerű érzés éppen akkor bemutatni ezt a nagyszerű, második Szentély korabeli építményt, amikor Jeruzsálem pusztulását siratjuk és felépítéséért imádkozunk. Ezek a termek a Siratófal alagútjának új részletét jelentik, és látogatóink izgalmas új leleteket láthatnak majd, míg végigjárják az egész útvonalat. A második Szentély időszakából származó leletek bemutatják a hasmóneus és a római kor közti helyi zsidó élet komplexitását.”

Az Izraeli Régészeti Hatóság archeológusa, a feltárás vezetője, dr. Slomit Weksler-Bedolách hasonlóan lelkes szavakkal üdvözölte az új szakasz megnyitását: „Ez az épület kétségtelenül a legnagyszerűbb középület a második Szentély korszakából, melyet valaha feltártak Jeruzsálemben a Templom-hegy falain kívül eső területen. A polgári időszámítás szerinti 20-30-ban épült. Az épület minden bizonnyal egy, a Templom-hegyre vezető utca mentén állt és közfunkciókat töltött be. Az is elképzelhető, hogy a városi tanácsnak az az épülete volt, melyben magas rangú személyeket fogadtak, mielőtt azok beléptek volna a Szentély területére, illetve a Templom-hegyre.

„Az ide látogatók most már felmérhetik a hely nagyszerűségét: a két oldalsó helyiség díszes fogadószobaként működött, közöttük pedig csodálatos kút állt, melyből a falon megfigyelhető korinthoszi oszlopfőkbe beépített ólomcsöveken át folyt a víz. A feltáráson nagy méretű kőtömböket is találtunk, melyekkel az ókori utat kövezték le. A régészek úgy vélik, hogy ezek a vendégszobákban, melyek egyben étkezőként is szolgáltak, fából készült fekvőkanapék voltak, melyek azonban nem maradtak meg.”

A régész elmondta: „A fekvőkanapékkal felszerelt étkezők a görög, a hellenisztikus és a római korban is használatosak voltak a polgári időszámítás kezdete előtti V. századtól fogva az időszámítás szerinti III-IV. századig. Ismerünk ilyeneket magánházakból, palotákból, templomokból, zsinagógákból és civil célokat szolgáló épületegyüttesekből is. A félig fekve történő étkezést és ünneplést már Ámosz próféta könyve is említi, a polgári időszámítás kezdete előtti VIII. század első felében, amikor a próféta megszidja Jehuda és Izrael uralkodóit.” Hozzátette továbbá: „a második Szentély korszakának végén, a Szentély lerombolása előtti időszakban nagy mértékű változtatásokat hajtottak végre a helyszínen. Ebbe beletartozott az épület részleges átalakítása is, és ennek keretében három különálló teremre osztották azt. Az egyik teremben lépcsős medencét alakítottak ki, mely rituális fürdőként szolgált.”

Az Izraeli Régészeti Hatóság egyik, az állagmegóvás dolgozó építésze azt is elmondta, hogy az új útvonal könnyebben átláthatóvá teszi a látogatók számára a Siratófal alagútjaként ismert múzeumot. „Azzal, hogy megnyitottuk ezt az utat a nagyközönség előtt, a látogatók betekintést nyerhetnek a jeruzsálemi Óváros egyik legizgalmasabb és legszebb régészeti helyszínének múltjába” – jegyezte meg az építész.

Forrás: JPress