Lassan tíz hét telt el azóta, hogy utoljára zsinagógában, közösségben imádkozhattunk. A járvány alakulását figyelve és szakértőkkel konzultálva úgy látom, hogy elértünk ahhoz az áldásos pillanathoz amikor, ha óvatosan is, de közösségi imákat lehet szervezni. Az imákat Sávuot, a Tóra-adás ünnepétől kezdve, 2020. május 28. estétől lehet tartani, egyelőre szabad téren. A döntés súlya miatt több rabbival és orvosprofesszor konzultáltam, akikkel közösen jutottunk erre a konklúzióra.

Miért tartanak zárva a zsinagógák?

A zsinagógák zárva tartása nem gyengeségből történt: minden teljesen bezárt zsinagóga bizonyíték volt arra, hogy a zsidóságban az élet védelme majd’ mindennél fontosabb[1]. Ezért nem kerestünk kibúvót a törvényi előírás alól, hanem bezártunk, amikor kellett és otthon imádkoztunk, ezzel teljesítve azt a bibliai előírást, hogy „Vigyázzatok nagyon magatokra”[2]. Ugyanúgy, ahogy minden más micvát próbálunk tökéletesen és a részletekre figyelve teljesíteni, ezt a micvát is igyekszünk maradéktalanul betartani, emiatt teljesen zárva tartottuk a zsinagógáinkat. Természetesen a közösségi ima nagyon hiányzott mindannyiunknak. Az izoláció heteiben is imádkoztunk a betegek gyógyulásáért, a járvány elmúlásáért és hogy mihamarabb összegyűlhessünk a zsinagógáinkban, hiszen a Talmud azt tanítja[3]: a közösség imája mindig meghallgatásra talál.

Az izraeli és az amerikai modell

A korlátozások feloldását figyelve úgy döntöttünk, nem követjük az izraeli modellt, amely a zsinagógák mihamarabbi megnyitását tette lehetővé. Izraelben a lakosságnak nagyon magas százaléka jár zsinagógába, így a hatóságok nem tudtak tovább ellenállni és az elsők között engedélyezték a közösségi imákat. Több vélemény szerint túl gyorsan történt ez, de a hatóságok bíztak benne, hogy a nagyon fejlett utánkövetési módszereikkel egy esetleges berobbanás esetén gyorsan tudják lokalizálni a fertőzötteket, és leállítani a járvány terjedését.

Mivel a diaszpórában élő zsidó közösségek ezt nem tudják biztosítani, ezért nem tudjuk az izraeli modellt alkalmazni. Ezen kívül, háláchikus szempontból a micvákkal kapcsolatban még jobban oda kell figyelnünk a biztonságra, mint a mindennapi életben, mert „szégyen a micvának, ha miatta kerül az ember veszélybe”[4].

Ezért úgy döntöttünk, hogy az Egyesült Államokban alkalmazott modellt követjük, ahol a legbefolyásosabb szervezetek, mint pl. a lubavicsi közösségek, az Agudat Israel, az Ortodox Union és mások úgy döntöttek, hogy a korlátozások eltörlése után nagyjából két hetet várnak, követik az eredményeket és ha úgy látják, nincs további erősödés a terjedésben, akkor lehetővé teszik a közösségi imádkozást.

Nyugodt szívvel és tiszta lelkiismerettel fogadtam el és követem ezt a modellt, annál is inkább, mivel Magyarországon, hála Istennek, eleve sokkal jobb a helyzet, mit az USA-ban. Két ezzel kapcsolatos háláchikus írásom jelent meg a témában héber illetve angol nyelven, amivel alátámasztottam ezt a döntést.

Az újranyítás általános feltételei

Két dolgot kell figyelembe venni a zsinagógák újbóli megnyitásakor. Egyrészt, az aktuális járványügyi helyzetet kell állandóan figyelemmel kísérni. Másrészt tisztában kell lennünk vele, hogy érkezhet esetleg egy második hullám, amivel kapcsolatban óvatosságra intenek mindenkit.  Vigyáznunk kell, hogy semmiképpen ne veszélyeztessük közösségünk tagjait és környezetüket a zsinagógába járással.

Az adatok szoros figyelemmel kíséréséből kiderül, hogy az elmúlt 15 napon országosan, átlagosan 32 új fertőzött és 5 elhunyt volt. Ebből két dolgot szűrhetünk le. A legfontosabb információ az, hogy a járvány a nyitás ellenére nem erősödött. Ugyanakkor a szakértők arra is intenek minket, hogy továbbra is óvatosnak kell lennünk, hiszen a járvány továbbra is itt van velünk.

A közösségi imák szervezésének feltételei

Ezek alapján a következő feltételek mellett lehet újraindítani a közösségi imákat.

 1. A zsinagógáink egyelőre továbbra is zárva maradnak, szabad ég alatt, pl. udvaron, nyílt téren, fogunk imádkozni, mivel zárt helyen nagyobb esélye van a fertőzés terjedésének.
 2. Az imán résztvevőknek mindenképpen maszkot kell viselniük.
 3. Figyelni kell a kötelező védőtávolság betartása: legalább 2 méter távolságot kell hagyni az imádkozók között. Kivételt képeznek ez alól az egy háztartásban élők.
 4. A két méteres védőtávolságot a Tóraolvasás alatt is be kell tartani, amikor két embernek egymás mellett kell állnia.
 5. Az ünnep alatt, amikor a háláchá alapján szabad közterületen cipelni, kérjük, hogy aki teheti vigye magával a saját imakönyvét, a chumását (Mózes öt könyve) és a tálitját. Mivel sábeszkor nem szabad cipelni az utcán, ezért kérjük, hogy ezeket hagyják az imádkozás helyén szombati használatra.
 6. Minden helyszínen ki kell helyezni kézfertőtlenítőt, amit kérünk érkezéskor és távozáskor használni.
 7. Kidusokat és közös étkezéseket egyelőre nem lehet tartani.
 8. Minden közösségi imához jelöljenek ki egy megfelelően tájékozott felelőst, aki ellenőrzi, hogy az előírásokat betartják és minden biztonságosan zajlik-e.
 9. A veszélyeztett korosztály tagjai, ha teljesen egészségesek és részt akarnak venni a közösségi imán, ehhez előbb kérjék az orvosuk engedélyét.
 10. A krónikus betegeket, akiknek az immunrendszere gyengébb arra kérjük, hogy továbbra is otthon imádkozzanak.
 11. Azok, akik betegek, fertőzöttek lehetnek, vagy a betegség bármilyen szimptómáját érzik magukon, ne jelenjenek meg az imán és semmiképp ne kockáztassák a közösség egészségét.
 12. Sávuoti kiegészítés: Sávuot első napján (idén május 29. péntek) az a szokás, hogy mindenki igyekszik jelen lenni a zsinagógában és meghallgatni a 10 parancsolat felolvasását épp úgy mint, ahogy minden zsidó jelen volt az eredeti Tóraadáskor. Mivel értelemszerűen egészen kisgyerekekre nem lehet maszkot adni, ezért azt kérjük, hogy aki kisgyerekkel venne részt az imán, az csak a Tízparancsolat felolvasására csatlakozzon és fokozottan ügyeljen a védőtávolság betartására.

Imádkozunk a járvány végéért

Bízunk benne, hogy közösségben elmondott imáink meghallgatásra talál és miharamabb elmúlik a járávn. Imádkozunk, hogy az összes beteg gyógyuljon meg, az egészségesek pedig meneküljenek meg a betegségtől és újra biztonságban imádkozhassunk a zsinagógáinkban.

Mindenkinek kívánom, ahogy a lubavicsi rebbék szokták kívánni, vegyék át a Tórát böszimchá ubepnimijut – örömmel és lelkük mélyéről.  

 

Oberlander Báruch rabbi

Budapest Ortodox Rabbinátus, elnök

a magyarországi Chábád Lubavics mozgalom vezetője

 

Budapest, 5780. sziván 3. – 2020. május 26.

[1] Talmud, Ktubot 19a.; Sulchán áruch JD 157:1.

[2] 5Mózes 4:15., 9.; SÁ CM 427:8.

[3] Bráchot 8a.

[4] Leket joser, Jeruzsálem 2010, 1. kötet 344. oldal.

 

PDF