A Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, és Ronald Reagan igen jó kapcsolatban álltak, az Elnök nagyon tisztelte a Rebbét és tanításait. Az egyik első lelkes híve volt a Rebbe felhívásának, hogy az emberek legyenek tudatában a hét egyetemes elvnek, amely egy felsőbbrendű lényben való hiten alapul. Ezzel egyidőben a Rebbe felhívást intézett az állami iskolákhoz, kezdjék a napot egy csöndes perccel „a moment of silence”, hogy Amerika kiközvetítse a világba a hiten alapuló erkölcsi értékeket.

Ronald Reagen 1981. április 15-én, amikor a Chabad-Lubavitch közösség a Rebbe 79. születésnapját ünnepelte, üdvözlő táviratot írt mondván, csatlakozik az őt ünneplő barátokhoz és követőkhöz, és hozzátette, „…az Ön hozzájárulása a zsidó emberek intellektuális és spirituális jólétéhez, minden Amerikait ösztönöz. Több mint két évszázada a Chabad-Lubavitch Mozgalom életerőt adott a zsidó létnek és kultúrának, és a remény forrása volt a zsidó történelem annyi nehéz és tragikus pillanatában”.
A Rebbe áldással viszonozta az Elnök jókívánságait. Különösen nagyra értékelte, hogy Reagan olyan nagy hangsúlyt helyez az oktatásügyre, amelyben az erkölcsi és etikai értékek terjesztése különösen időszerű. „Megnyugtató tudni azt, hogy Ön, Elnök Úr, és az Ön adminisztrációja elkötelezett, hogy az oktatást kiterjessze ennek az országnak minden állampolgárára”- írta a Rebbe. Így kezdődött levelezésük, melynek során a Rebbe hatására az elnök több proklamációt adott ki.

Ezekben rögzített néhány új nemzeti napot, mint az Ima Nemzeti Napja, az Elmélkedés Nemzeti Napja, mely az antik etikai alapelvekről és erkölcsi értékekről szól, melyek megalapozzák a nemzet karakterét.
Reagen deklarációiban arra hivatkozott, hogy a Rabbi Menachem Schneerson, világhírű spirituális vezető által jegyzett Lubavichi Mozgalom ragyogó példája a Hét Noachi Törvénynek (Seven Noahide Laws), tekintet nélkül arra, milyen hittet követünk .

Az oktatás Napját 1985. áprilisi proklamációjában, a Rebbe születésnapján hirdette meg az Elnök. Indoklásában utal rá: nagyon kevés amerikai tett olyan sokat, az etikai értékek – melyek civilizációnk alapjai – népszerűsítéséért, mint Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Magyarázatként említette, a "Lubavitch" szó, egy orosz városka nevéből ered és a szeretet városát jelenti. Ez azért lényeges, mert az összes etikai érték, amely a civilizációnkról szól, nem ér annyit, mint a szeretet. A bölcsesség szeretete, embertársaink szeretete, teremtőnk szeretete. Már az alapítók idején is tudták az emberek, hogy az oktatás olyan aranykulcs, amely megnyitja a fejlődés minden ajtaját. Az oktatás olyan mint a gyémánt, számos fazettája van melyeket középről a tudás fog össze, a számok, a betűk ismerete, mely elérést biztosít az emberi tudás kincsestárába.

Hangsúlyozta, hogy Rabbi Menachem Mendel Schneerson életét a bölcsesség keresésének szentelte, hogy másokat is végig vezethessen ezen az ösvényen.

A 80-as évek elején a Rebbe felkért minden állami iskolát, hogy kezdjék a napot egy perc csönddel. Ez a rövid elmélkedés arra volt jó, hogy mivel nem minden szülő adott gyermekének megfelelő erkölcsi normákat, ezért az iskolák egyre inkább bevonódtak ebbe a folyamatba. Az emberi lény énközpontúnak születik, és a valódi tanítók feladata az, hogy emeltebb szintre fejlesszék a gyerekek belső képességeit és közösségi viselkedését. A Moment of Silence egy csöndes forradalom volt, melyet egyetlen ember teremtett meg, mégis, igen hamar gyümölcsözni kezdett nem csupán Amerikában, de a világ több tucat más országban is. Már a 70-es évek elejétől ismert volt Virginia államban, melynek kormányzója már akkoriban kifejtette a fiatalság etikai normái fejlesztésének szükségességét. Nem sokkal később 15 másik állam is átvette. A gyerekek, akik részt vettek programban, a Rebbe kérésére leveleket írtak élményeikről a Szenátus és a Képviselőház tagjainak, mivel a kezdeményezést nehéz lett volna tovább terjeszteni, mert a program nincs beépítve az iskolai tanmenetekbe. A Moment of Silence program elterjesztésében a legtöbbet egy Dr. Izzy Kalman által kiadott űjság segített. amelyben rendszeresen jelentek meg publikációk a kezdeményezáésről.

New York City Oktatási Vezetése Iskolaprogram Hivatalának ügyvezető igazgatója támogatta a program népszerűsítésének gondolatát, így létrejott a (www.momentofsilence) weboldal, mely a Rebbe videóit tartalmazta. Látva az oldalt, egy politikus, David Greenfield, New York város tanácsnoka elhatározta, hogy összehív egy magasrangú tisztviselőkből álló bizottságot, a Moment of Silence magasabb szintre eleméséért. Ekkor már Írország, Mexikó, Trinidad, Dél-Afrika és Ausztrália is csatlakozott a kezdeményezéshez, mivel fontosnak tekintették, hogy a világ minden embere, “Noé Gyermekei” álljanak a “Seven Noachide Laws” gyakorlásának hatása alatt.
 

Megszakítás