Idén hétfőre esett áv hónap 17-e, Weisz Mózes (1840–1916), a zborói (Zborov, Szlovákia) rabbi halálozási évfordulója. Reb Majsének már az apja, Weisz Cvi Hisch (1818–1897) is a város rabbija volt, kinek halálával megörökölte a pozíciót, mely azért sem volt előtte ismeretlen, mert már korábban is segítkezett a vallási élet vezetésében, összesen 34 évet töltött a zborói zsidók Tórára nevelésében.

A jámbor életű, szerény jellemű Talmud-tudós rabbi utolsó éveit megkeserítette az első világháború könyörtelensége, melyben 1915-ben az oroszok teljesen elpusztították a zborói zsinagógát is. Halálakor a hagyományosan a zsinagógában végzett hákáfá, vagyis a hét körmenet szertartását nála a zsinagóga egyetlen épen maradt fala mellett végezték el. Az első heszpedet az abaújszántói főrabbi mondta.

Fiai egytől-egyig rabbik lettek, akik a környező településeken tevékenykedtek, így Weisz Jákov kurimai rabbi, Weisz Menáchem munkácsi dáján, Weisz Joszef pedig csisznai, majd apja halála után zborói rabbi volt.

Egyszerű macévája ma is a zborói zsidó temetőben áll, melyet Szlovákia nemzeti műemléknek nyilvánított és 2011-ben megkezdte a felújítását és állagmegóvását, így a sírjához zarándoklók még akár a Messiás eljövetelééig is járhatnak oda imádkozni.

 

Emlékéből fakadjon áldás!

 

Cseh Viktor

 

Források:

 

Kinstlicher, Mose Alexander Zusa (szerk.), Hodes Behodso Luách 5759 – Jomá dehilulá sel geoné Erec Hágár. Bne Brak: Zikáron Mifál Leháncáchát Jehádut Hungáriá, 1998. 120. o.

 

„Hirek – A zborói rabbi”, Egyenlőség, 1916. 35. évf. 36. szám, 12. o.