Néha a rosszban is van valami jó.

“Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?!” (Joná 4:11)

Miután az Iszlám Állam terroristái elfoglalták az iraki Moszult, számos műemlékkel együtt a bibliai Joná (Jónás) próféta sírja fölé emelt mecsetet is felrobbantották. Jónásra a muszlim tradíció is prófétaként tekint, a hely Nábi Junisz néven ismert. Az ISIS ideológiája azonban elveti az emlékhelyek tiszteletét, így ez az ősi épület sem maradhatott épen. Az is elképzelhető, hogy a szent hely zsidó és keresztény gyökerei is zavarták a terrorszervezetet.

A várost visszafoglaló iraki katonák meglepő felfedezést tettek a romok eltakarítása közben: a terroristák nemcsak lerombolták az épületet, hanem alagutakat is ástak alatta, hogy a feketepiacon értékesíthető műtárgyakra leljenek. A régészek izgalommal vették észre, hogy az alagutak Szánchériv király palotájának romjaihoz vezetnek. Az épületet 2300 évvel ezelőtt emeltette a Biblia által is említett asszír uralkodó. Szánchériv vette be a júdeai Láchis városát, majd ő ostromolta meg sikertelenül Jeruzsálemet Hizkijá király idejében. Birodalmának központja a mai Moszul területén fekvő Ninive volt, mely a korszak egyik legjelentősebb városának számított.

Jónás sírja fénykorában

“Ezek után a hűségesen véghezvitt dolgok után eljött Szánchériv, Asszíria királya, és betört Jehudába. Ostrom alá vette az erődített városokat, és el akarta foglalni azokat. 

Akkor látta Hizkijá, hogy Szánchériv megérkezett, és Jeruzsálemet is meg akarja támadni.” (2Krónikák 32:1-2)

A királyi palotát a polgári időszámítás előtti 705-681 között uralkodó Szánchériv emelte, majd fia, Eszárhádon bővítette ki. Az épületet Ninive kifosztásakor rombolták le részlegesen, i.e. 612-ben. A régészek most azon dolgoznak, hogy a könnyen beomló alagutakon keresztül minél több leletet a felszínre hozzanak.

“Csak feltételezéseink vannak arról, hogy az ISIS emberei mennyi mindent vihettek el innen. Valószínűleg rengeteg tárgyat találtak, melyeket azután eladtak. Amit viszont meghagytak, most alaposan tanulmányozzuk, és bizonyosan sok információval szolgálnak majd az adott időszakról.” – mondta Lájlá Szálih, iraki régész, a feltárás vezetője.

Jónás sírja, miután az ISIS felrobbantotta

Ironikus módon a terroristák durva módszerei segítették hozzá a kutatókat a nagy jelentőségű leletek felfedezéséhez, mert a korábbi, szakszerű ásatások nem hoztak eredményt. “A romok között olyan tárgyakat találtunk, melyekről egyértelmű volt, hogy nem illenek a feltételezéseink szerint ott lévő leletek közé, tehát kijelenthetjük, hogy az ISIS pusztítása vezetett el minket ehhez a rendkívüli felfedezéshez.” – tette hozzá a régésznő.

A kincsek között volt egy olyan ékírásos tábla is, mely Szánchériv korában készült, illetve egy asszír félistennő szobra, aki az élet vizét locsolja híveire. “Rengetek történelmi jelentőségű leletre leltünk, nem csak kődíszekre. Lehetőséget kaptunk rá, hogy feltérképezzük a világ egyik első nagybirodalmának fénykorából származó kincsestárat.” – mondta Szálih.

Lájlá Szálih a romoknál

A terroristák által felrobbantott síremlék alatt a régészek feltárták egy iszlám vallási épület maradványait is, melyet egy keresztény templom – az egykori Jónás kolostora – romjaira építettek. Jónás kolostorát 1700 évvel ezelőtt emelték a szír egyház tagjai, és ott őrizték Noé bárkájának egy feltételezett darabját.

Joná sírjának pontos helye a muzulmán hagyományban sem egységes. Bizonyos vélemények szerint Moszulban nyugszik, mások szerint a Jeruzsálemtől délre fekvő Hálhulban, ahol szintén síremléket emeltek a tiszteletére.

A zsidó hagyomány szerint a próféta ninivei küldetéséből szülőfalujába, az észak-izraeli Gát Cheferbe tért vissza, és ott is temették el.

 

Forrás: BIN