Purimkor Eszter könyvét olvassuk fel, ami elmeséli, hogy mentette meg Eszter királynő nagybátyja, Mordecháj segítségével a Perzsiában élő zsidókat. De miért csak Esztert emeli ki a könyv címe? – ezt a kérdést vizsgálta Menachem Mendel Schneerson rabbi, az utolsó lubavicsi Rebbe egy levelében. Véleménye szerint a címadás önmagában jelentőségteljes üzenetet hordoz minden zsidó nő számára: „hangsúlyozza a minden hű zsi­­dó lányban rejlő különleges lehetőséget, amivel alakíthatja csa­ládja jövőjét és hosszú távú ha­tással lehet a környezetére, sőt az egész zsidó népre is.”

A Rebbe ennek bemutatására egy történetet mesélt el egy bó­cherről, aki a küldöttjeként egy elszigetelt kis faluba látoga­tott, hogy az ott élő kevéske zsidó­nak segítsen visszatalálni a gyökereihez. A fiú, aki a nyári szünetben önkéntesként végezte a feladatot, elkeseredetten tért haza. Úgy tűnt, látogatásával nem ért el semmit. Ám hónapokkal később egy levél érkezett a nyári programot irányító szervezethez. A levél írója egy édesanya volt, egyike azoknak, akiket a bócher meglátogatott. Levelében felidézte a napot, amikor ész­revett egy kalapos fiatalembert, ahogy a lakásuk felé halad, ci­ceszei kilógtak az inge alól. Amikor megtudta, miért jött a fiú, nem igazán volt együttműködő – írta az asszony. Még nem állt készen a változásra a családja. Ám benne elindult valami: a fiú felidézte benne a gyermekkorát, nagyapját és azt a szegényes, de szeretettel és zsidósággal teli otthont, amelyben felnőtt.

A fiú látogatása sokáig munkált benne, mígnem döntésre jutott: megváltoztatja az életüket. Kóser konyhát kezdett el vezetni, a családjával megünneplik az ünnepeket, és a gyerekeit a Tóra útján kezdte el nevelni. Ilyen változást hozhat egy nő, egy édesanya a családja életébe. Azóta az otthonukat a megelégedettség és nyugalom légköre lengi be, és ezért végtelenül hálás – zárta sorait a nő.

Zárásként a Rebbe elismeri, hogy a zsidó előírásoknak megfelelő élet sokszor kihívásokat rejt magába, ám ezeket az elérhető előnyökkel kell párhuzamba állítani: „mi több, az erőbefektetés személyes, ám az előnyöket számosan élvezhetik.”