A tegnap, március 20., szerda este kezdődött és ma, március 21., csütörtök estig tartó purim napján az eredeti purimi csoda 2372. évfordulóját ünnepeljük. Bölcseink állásfoglalása szerint purim ünnepe még a Messiás eljövetele utáni időben is a zsidó naptár része marad.

A purimi történet egyik főhőse, a zsidó Mordecháj Binjámin törzséből származott, Saul király leszármazottja volt. Hámán, a gonosz az Ámálek népéhez tartozó Ágág király kései utóda volt. Ez a király volt az, akit Saul – az Örökkévalótól Sámuel prófétán keresztül kapott parancs ellenére -, nem ölt meg. Mintegy 517 évvel Saul király és Ágág harca után utódaik a Perzsa Birodalomban (ez a mai Irán) harcoltak egymás ellen. Mordecháj célja az volt, hogy nagy elődje, Saul király néhány hibáját helyrehozza. Ennek érdekében egyrészt elpusztította Hámánt és Ámálek más, Perzsiában élő utódait. Másrészt pedig elrendelte, hogy a zsidó harcosok ne jussanak semmiféle haszonhoz a háború nyomán, ahogyan Saul esetében lennie kellett volna. Az ő idejében ugyanis az általa vezetett hadsereg a tilalom ellenére zsákmányként magával vitte a legyőzött ellenség állatait. A megila viszont háromszor is megemlíti, hogy a purimi történet idejében a zsidó harcosok nem orozták el ellenségeik javait.

Purim története az első Szentély lerombolása és a második felépítése közötti időszakban történt, ellentétben a második Szentély korában játszódó hanukával.

 

a teremtéstől számítva

 

polgári évszám

3389      

Kürosz, perzsa király arra biztatja a babilóniai zsidókat, hogy térjenek vissza Izrael Földjére, és építsék újjá a Szentélyt. Csupán 42 ezren tértek vissza Jeruzsálembe.   

-371

3391

megkezdődtek a második Szentély építési munkálatai

-370

3392       

a királyi elődökkel nem rendelkező II. Áchásvéros lesz Kürosz halála után a király, és felesége, Vásti nyomására elrendeli, hogy hagyják félbe a Szentély építését („megengeded, hogy újjáépítsék azt a Szentélyt, melyet atyáim romboltak le?” – kérdezte Vásti)

-369

 

3395        

három évvel trónra lépése után Áchásvéros hatalmas fogadást tartott

-366

 

3399        

Esztert Áchásvéros király uralkodásának hetedik évében vitték el a palotába, Mordecháj, az igaz ember akarata ellenére

-362

 

3404         

Hámán Áchásvéros uralkodásának 12. évében, niszán hónapban sorsot vetett, megkezdve ezzel az egész zsidó nép megsemmisítésére irányuló törekvését. Eszter még ugyanebben az évben elkezdett Hámán terve ellen dolgozni.

-357

 

3405         

11 hónappal az ítélet után, ádár 14. (és 15.) napján a zsidók végre boldogan fellélegezhettek. Az egész purimi történet 9-10 év alatt játszódott le.

-356

 3406

Mordecháj kihirdette purimot. Áchásvéros meghal, II. Dareiosz, Eszter fia követi a trónon. Így Eszter nagyjából hét éven át élt együtt a királlyal (3399-3406 között)

-355

3408

70 évvel az első Szentély lerombolása után II. Dareiosz rendeletére folytatják a második Szentély építési munkálatait.

-353

3412         

Ádár hó 3-án befejezik a Szentély építését. Perzsia uralkodója ragaszkodott ahhoz, hogy a Perzsa Birodalom fővárosa, Susán kőbe vésett képét helyezzék el a Szentélyben, utalva arra, hogy ki engedélyezte az újjáépítést. A követ a keleti kapu mellett helyezték el, melyet ennek következtében Susán-kapunak neveztek.

-349

3413

Ezra, a Szánhedrin (zsidó legfelsőbb bróság) feje vezette az Erec Jiszráelbe való második visszatérést.

-348

 

Mordechájt és Esztert egymás mellé temették el a Perzsa Birodalom fővárosában. Az iráni zsidók nemzedékeken át imádkoztak a sírhelynél, és azt mesélték, hogy muszlim családok is jártak a sírhoz egyedül, vagy családosan, hogy ott imádkozzanak, miközben teljes mértékben tudatában voltak annak, hogy Mordecháj és Eszter a zsidó nép vezetője volt.

A ma Hámádánnak nevezett városban napjainkban is zarándokhely e síremlék. Egy másik vélemény szerint Mordechájt és Esztert Izrael földjén temették el, az északi határnál fekvő Bárám településen.

 

zsido.com

Ez a cikk azért jelenhetett meg, mert olvasóink egy része tavaly az EMIH-nek ajánlotta fel a személyi jövedelemadója 1 százalékát. Erre a segítségre idén is szükségünk lesz.

zsido.com szerkesztősége azért dolgozik, hogy olvasóink minél érdekesebb és sokszínűbb tájékoztatást kapjanak a zsidóságot érintő hazai és nemzetközi eseményekről, valamint a judaizmussal kapcsolatos kérdésekről.

A munkánkat az 1 százalékos felajánlások teszik lehetővé. Ezért arra kérjük minden kedves olvasónkat, hogy támogassa adója 1 százalékával az EMIH-et, a zsido.com fenntartóját.

Az EMIH technikai száma: 1287
Megszakítás