Egy mára szinte teljesen eltűnt szokás: a péntek délutáni esküvő. Ennek a ma igencsak szokatlanul hangzó időpontnak izgalmas története van. Egy időben ugyanis a ma szinte tilalmas, de legalább furcsának minősülő időpont kifejezetten kedvelt és gyakori volt a zsidó közösségekben – tájékoztat a chabad.org.

Megengedett péntek délután esküvőt tartani?

A kérdés azért merülhet fel, mivel szombaton nem tartanak esküvőt és félő, hogy a péntek délutáni ünnepség egyrészt belecsúszhat a szombatba és esetleg szombatszegéshez vezethet, másrészt pedig esetleg az esküvő miatt nem tudnak kellőképpen felkészülni a hetedik napra. A Sulchán Áruch, a zsidó hagyomány legnagyobb törvénykönyve arról ír, hogy a rabbik között vita van arról, hogy egyáltalán szabad-e pénteken házasodni (Even Háezer 64:3). Egyes tóratudósok a Talmudra alapozva úgy vélik, hogy tilos, mert az ünnepség a szombat megszegéséhez vezethet. Mások azonban éppen ellenkezőleg, úgy gondolják, hogy megengedett és a Sulchán Áruch azt a következtetést vonja le, hogy a szokás az, hogy tartanak esküvőt pénteken.

Miért éppen péntek?

A pénteki esküvők népszerűségének egyik meghatározó oka a szegénység volt. A pénteki esküvővel két legyet ütöttek egy csapásra: aki délután tartotta az esküvőt, az össze tudta kötni a lakomát a péntek esti vacsorával. Az időzítés okán természetesen a meghívottak listája is minimálisra csökkent a szombat közelsége miatt. Emellett a Báál Sém Tov néhány követője misztikus okokkal is magyarázta a péntek délutáni időzítést, ugyanis a tórai történeteket kiegészítő midrás szerint a világ legelső esküvője, Ádám és Chává (Éva) egybekelésére is pénteken, a szombat bejövetele előtt került sor, rögtön megteremtésük után.

Míg a péntek délutáni esküvők vita tárgyát képezhetik, abban mindenki egyetért, hogy szombaton – sokféle okból – nem szabad házasodni.

Kivéve egészen rendkívüli körülmények között, amint az alábbi történet is példázza. A XVI. századi Lengyelországban élt Mose Iszerlesz rabbi, akit nevének kezdőbetűivel többnyire Remá néven emlegetnek, a fentebb említett Sulchán Áruch törvénykódex jegyzeteinek írója, vagyis a zsidó jog rendkívüli tudású ismerője egyszer, krakkói rabbiként szombaton vezetett le egy esküvőt.

Egy özvegyember megegyezett egy bizonyos férfival, hogy hozzáadja a lányát. Az apa hatalmas hozományt ígért. Azonban hatalmas tragédia történt és a menyasszony apja az eljegyzést követően meghalt. A lány egyedül maradt. A menyasszony nagybátyja megpróbálta előteremteni a hozományt, ám ez komoly nehézségekbe ütközött. Az esküvő időpontját már korábban kihirdették, péntekre esett és amikor elérkezett a kijelölt nap, és rokonok-barátok segédkeztek a menyasszonynak a felkészülésben, akkor a vőlegény kijelentette, hogy amíg meg nem állapodnak a hozomány dolgában, addig nem veszi el a lányt. A szombat gyorsan közeledett. A jelenlevők hiába győzködték a vőlegényt, ő nem engedett. Beesteledett, bejött a szombat és a Remá azt mondta, hogy addig nem imádkozhatnak, amíg meg nem tartották az esküvőt. A lány immáron teljesen árva volt és a rabbi tudta, ha elhalasztják az esküvőt, a lány talán soha nem tud férjhez menni. Iszerlesz rabbi tehát várakozásra kényszerítette az egész krakkói közösséget. Eltelt két óra. A vőlegény végre ráállt a dologra, a Remá annak rendje és módja szerint levezette az esküvőt, összeadta a párt, a közösség pedig végre elmondhatta a szombati imát.

Annak ellenére, hogy a körülmények rendkívüliek és igen sürgetőek voltak, a krakkói rabbik nem szerettek volna hagyományt teremteni a szombati esküvőkkel, ezért elrendelték, hogy a városban a továbbiakban pénteken sem szabad esküvőt tartani.

Mindemellett egészen a második világháborúig és még egy kicsit utána is elerjedtek voltak a pénteki esküvők. Ezek általában szűk körű, kis létszámú ünnepségek voltak, melyek semmiképpen nem vezethettek a szombat megszegéséhez. Ma, amikor az esküvőket többnyire hatalmas rendezvénytermekben tartják, ritka a szűk körű, intim hangulatú esküvő. Az utazás egyszerűbbé vált, így ha időben befejezik az ünnepséget, mindenki kényelmesen hazaérhet szombatra, így ez sem jelent problémát. Általánosságban elmondható, hogy a pénteki esküvő napjainkban ritka, de nem ismeretlen fogalom, ám egyes közösségekben még most is tiltják.

Fotó: Zsidó esküvő/Dominique Shaw/flckr