Ma van péntek 13, a nap, amelyet számos országban a szerencsétlenség szinonimájának tartanak. Hogy lehet hát, hogy amitől a többség fél, annak a zsidók örömmel néznek elébe?

Péntek 13-át szerencsétlen napnak könyvelik el a világ számos részén. A hiedelem eredete bizonytalan, egyesek IV. Fülöp francia királyhoz kötik, aki 1307. október 13-án adta parancsba a templomos lovagok tömeges letartóztatását. Mások még korábbra vezetik vissza péntek 13-át, szerintük Ádám és Éva ezen a napon ettek volna a tiltott gyümölcsből, vagy Káin ezen a napon ölte volna meg testvérét, Ábelt – hozzá kell tenni, hogy utóbbiakra semmiféle forrást nem találunk a hagyományos zsidó irodalomban.

Akárhogyan is, ismerve az emberi természetet, nem feltétlenül kell reális magyarázat ahhoz, hogy féljünk valamitől. A péntek 13-tól való rettegés odáig vezetett, hogy például Amerikában vannak olyan felhőkarcolók, ahol direkt kihagyták a 13. emeletet, így a liftben 12-es gomb után a 14-es következik. Orosz területeken, elsősorban Ukrajnában, nem házasodnak ezen a napon, sőt még az útépítések is szünetelnek.

És mi a helyzet a zsidóknál? Pont a fordítottja! Ugyanis péntek 13 egy pozitív asszociációkban gazdag nap.

Kezdve azzal, hogy amikor az Örökkévaló elmondja Ábrahám ősapánknak a brit milá, vagyis a körülmetélés micváját, akkor 13-szor hangzik el a szövetség szó, miközben az Örökkévaló szép jövőt ígér neki és a zsidóknak: „[…] És megszaporítlak téged igen nagyon és népekké teszlek, és királyok származnak majd tőled. És én fönntartom , szövetségemet közöttem és közötted, meg magzatod között utánad, az ő nemzedékeiken át, örök szövetség gyanánt, hogy legyek teneked Istened és magzatodnak utánad. […]” (1Mózes 17:1–21.).

Folytatva az Isteni irogalom 13 tulajdonságával: „Az Örökkévaló, az Örökkévaló, irgalmas és könyörületes Isten, hosszantűrő, bő kegyelmű és igazságú! Megőrzi a szeretetet ezeríziglen, megbocsát bűnt, elpártolást és vétket, de büntetlenül sem hagy; megbünteti az atyák vétkét a fiakban és a fiak fiaiban, harmadíziglen és negyedíziglen.” (2Mózes 34:6–7.) – minek köszönhetően az őseink megszabadulhattak az egyiptomi rabszolgaságból.

Zsidó naptárunkban is 13 hónap van, igaz nem minden évben, de szökőévente két ádár hónapunk van, ádár hónapról pedig köztudott, hogy örömökben gazdag időszak, amikor otthonainkban kiakasztjuk a hagyományos „halas táblát”, melyen héberül áll: „Misenichnász ádár márbim beszimchá”, vagyis: mikor beköszönt ádár hónapja, sokasítsuk meg a boldogságot!

A zsidó fiúk 13 éves korban, a bár micvájuk után vállnak vallási értelemben vett felnőtt férfivá, akkortól kezdve hívják fel őket is a Tórához, kötnek tfilint, gyakorolhatják az összes micvát. Ez mindig egy örömteli nap.

Ne felejtsük el azt sem, hogy Maimonidész, a középkor egyik legnagyobb Tóra-tudósa szerint a zsidó vallásnak 13 hitelve van.

A péntek pedig mindig is a szombati készülődéshez, a finom kidusokhoz, a családi együttléthez, a sábeszi pihenés kezdetéhez kapcsolódik. Így a péntek és a 13-as szám összekötése egy különlegesen spirituális, ha úgy tetszik szerencsés naphoz vezet el minket a zsidó életben.

 

Kívánunk minden Olvasónknak szerencsés napot és jó szombatot!

 

Cseh Viktor

 

torchweb.org