A Pew Research Center tíz muszlim-többségű országban végzett közvélemény-kutatást arról, hogy a lakosság mennyire tartja fontosnak, hogy az állami törvények a vallási törvényekhez igazodjanak.

Az eredmények jelentős eltéréseket mutatnak a vizsgált országok között. Miközben Pakisztánban a megkérdezettek 78 százaléka szerint a törvényeknek szigorúan követni kellene a Korán tanításait, Törökországban mindössze 13 százalék volt ezen az állásponton. Egyáltalán nem meglepő a pakisztániak körében tapasztalt magas arány, ugyanis az ország egyike az öt deklaráltan iszlám köztársaságnak (Afganisztán, Gambia, Irán, Mauritánia és Pakisztán). Ezekben az országokban már az állam elnevezésében is megjelenik az iszlám, és a törvények többé-kevésbé tükrözik a Korán tanításait. Malajziában a kutatásban részt vetteknek 52 százaléka vélekedett úgy, hogy a törvényeknek szigorú összhangban kellene lennie a Koránnal. Ha azonban csak a minta 64 százalékát kitevő muszlim vallásúak válaszait tekintjük, máris a pakisztánival azonos szintre, 78 százalékra ugrik az arány. A második legnagyobb vallási közösség, a buddhisták körében csupán 5 százalékot mértek a Pew kutatói.

A Palesztin Nemzeti Hatóság területén élők között is magas, közel kétharmados (65 százalék) volt azok aránya, akik az állami törvényeket a vallási törvényekből vezetnék le. A megkérdezettek további 23 százaléka szerint a törvényeknek az iszlám értékeit és alapelveit kellene követniük, de nem szigorúan véve a tanításokat. Csupán nyolc százalékuk volt azon a véleményen, hogy a törvényeknek függetlennek kellene lenniük a Korán tanaitól. A Pew már négy évvel korábban is végzett közvélemény-kutatást ebben a kérdésben a palesztin területeken. Az akkori eredmények jelentősen eltértek a tavalyi felmérés során kapott részarányoktól. Egyrészt sokkal magasabb volt a véleménnyel nem rendelkezők, vagy azt eltitkolók aránya (22 százalék a mostani 4 százalékhoz képest). Másrészt lényegesen alacsonyabb, 36 százalék volt azoknak a részaránya, akik a Korán és a törvények nagyon szoros kapcsolatát támogatják.

20160502_01

Törökországban, annak ellenére, hogy szinte minden megkérdezett muzulmán vallású volt, jelentős (36 százalék) volt azok aránya, akik szerint a Korán tanításainak nem szabadna befolyásolnia az ország törvényeit. Ezzel párhuzamosan csupán 13 százaléknyian képviselték a szigorú összhangot kívánó álláspontot. Mindez nem meglepő, hiszen a mostani államforma 1923-ban, mint szekuláris köztársaság jött létre. A török eredmények mélyebb elemzése arra is rávilágít, hogy a kérdéssel kapcsolatos véleményekre leginkább a vallásosság és az életkor van hatással. Azok a török muszlimok, akik naponta ötször imádkoznak, sokkal inkább támogatják a Korán tanainak érvényesítését  (32 százalék), szemben azokkal, akik ennél ritkábban imádkoznak (9 százalék). A fiatalabbak körében pedig magasabb azoknak az aránya, akik különválasztanák az egyházai és az állami törvényeket.

 

Munkatársunktól (a Pew Research Center kutatási jelentése alapján)