Ilan Mor, Izrael Állam Magyarországra delegált nagykövete ezekben a napokban fejezi be ötéves küldetését hazánkban. Augusztus 16-án szűk körű búcsúvacsorán köszönt el a nagykövettől az EMIH és a magyarországi Chábád mozgalom vezetősége.

A kellemes hangulatú eseményre a budapesti Carmel étterem különtermében került sor. A búcsúvacsorán tiszteletét tette többek közt Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija, Dr. Sarkadi Sándor és Dr. Bőhm András, az EMIH választmányi elnöke és alelnöke, valamint Megyeri Jonatán választmányi tag, Bodnár Dániel, a Tett és Védelem alapítvány elnöke, Szalai Kálmán, a Brüsszel Intézet igazgatója, Szabó György, a Mazsök elnöke, valamint az EMIH rabbijai. Oberlander Báruch és Raskin Smuel rabbik külföldi tartózkodásuk miatt nem tudtak részt venni az eseményen.

_DAT0190

Az est során a jelenlevők méltatták a nagykövet kiemelkedő munkásságát, melyet Izrael és a hazai zsidó közösség érdekében fejtett ki, külön kiemelve a vallás és a hagyományok iránt mutatott pozitív hozzáállását, valamint az ismeretterjesztés területén kifejtett elvitathatatlan érdemeit. Ilan Mor búcsúbeszédében meg­köszönte az EMIH-hel és a magyarországi Chábád mozga­lom­mal folytatott együttmű­kö­dést és a közös munkát, vala­mint hangsúlyozta az EMIH in­tézményeinek dinamikus aktivitását és fejlődését.

_DAT0087

Bú­csúajándékként névre szóló, bőrkötéses, magyar fordítású peszáchi hágádát adtak át a távozó nagykövetnek. Ilan Mor utódja előreláthatólag ez év őszén érkezik Budapestre.

Megszakítás