Egy évvel ezelőtt, 2016. májusában tizennegyedik alkalommal végezték el az Országos kompetenciamérést (OKÉV). A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése mellett a pedagógiai mérés-értékelés módszereinek terjesztése, valamint az iskolák és fenntartóik számára a helyi szintű értékeléshez szükséges adatok biztosítása.

Az OKÉV  során a 6. 8. és 10. évfolyamon tanulókat mérik fel az ország összes iskolájában. Az iskolások egy időben ugyanazt a tesztet írják meg, így a felmérés lehetőséget ad az iskolák összehason­lí­tására is. Az eredményeket számos szempont szerint elem­zik, így pl. területi eloszlás, iskolatípus vagy a diák szüleinek végzettsége szerint is.

A Bét Menáchem Általános Iskolában tavaly 6. és 8. osztályosok is részt vettek a felmérésben. Ez alapján az iskola diákjai az országos átlagnál jobban teljesítettek. „Matematikából mindenki a 4-6. szintű (64-92%), szövegértésből 4-5. szintű (64-78%) eredményt ért el.” – tudtuk meg Farkas Krisztina igazgatóhelyettestől. „A ko­rábbi felmérések hasonlóan jó eredményt hoztak, két évvel ezelőtt is országos átlagon felül produkáltak diákjaink. Matematikából 4-6. szinten (62-82%), szövegértésből 4-7. szinten (62-89%) teljesítettek. Reméljük, hogy az idén május 24-én is hasonló eredményekkel végeznek tanulóink.”