Első hét: cheszed – szeretettel teli kedvesség

Az élet legerőteljesebb és legfontosabb kelléke a szeretet. A szeretet minden emberi kapcsolat eredője és alapja. Egyaránt megtalálható benne az adakozás és a fogadás aspektusa. Lehetővé teszi, hogy túllépjünk önmagunkon, hogy igazán megismerjünk egy másik ember és az a másik ember megismerjen minket. A szeretet az az eszköz, melynek segítségével a lehető legmagasabb valóság, Isten megtapasztalásának módját tanulhatjuk meg. Egyszóval: a szeretet transzcendencia.

Első nap: szeretet a szeretetben (cheszed sebecheszed)

Vizsgáljuk meg szeretetünkben a szeretet aspektusát. A szeretet kifejeződését és annak intenzitását. A szeretet képessége mindenkinek ott van a szívében. A kérdés az, hogy hogyan aktualizáljuk és fejezzük ki, ha egyáltalán sor kerül erre.

Tegyük tehát fel magunknak a következő kérdéseket: menyire tudom szeretni a másikat? Nehézséget okoz-e az adományozás? Nehézséget okoz-e, ha valakit be kell engednem az életembe? Van-e bennem hely valaki más számára, illetve megengedem-e, hogy hely legyen bennem más számára? Vajon félek-e a saját sérülékenységemtől, a megnyílástól, attól, hogy megbántanak? Hogyan fejezem ki a szeretetemet? Képes vagyok-e közvetíteni a valódi érzéseimet? Vajon a reakciótól való félelmem miatt visszatartom-e magam attól, hogy kifejezzem a szeretetemet, vagy éppen fordítva, túl sokat fejezek ki túlságosan korán? Megesik-e, hogy mások félreértelmezik a szándékaimat?

Kit szeretek? Vajon csak azokat szeretem, akikkel kapcsolatban állok, vagy képes vagyok az idegent is szeretni, és segítséget nyújtani valakinek, akit nem ismerek? Csak akkor fejezem ki a szeretetemet, amikor az nekem kényelemes? Miért akadnak gondjaim a szeretetettel kapcsolatban, és mit tehetek ellenük? Vajon a szeretetem tartalmazza-e a cheszed további hat aspektusát, amik nélkül a szeretet eltorzul és alkalmatlanná válik arra, hogy igazán megvalósulhasson.

ÓMERSZÁMLÁLÁS

Az áldás szövege:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ על ספירת העמר.

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemic­votáv, vecivánu ál szfirát háomer.

Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a Világ Királya,

aki megszentelt minket parancsolataival és elrendelte az ómer számlálását.

Az áldás után a nap számát mondjuk:

Hájom jom ECHÁD báomer. – Ma van az EGY nap az ómerszámlálásban.

Majd egy lezáró könyörgés következik:

הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.

Háráchámán hu jáchzir lánu ávodát bét hámikdás bimherá vejáménu ámen szelá.

A Kegyelmes állítsa vissza a szentélyszolgálatot minél hamarabb, még napjainkban, ámen, szelá.

Megszakítás