Kiszlév hónapban nem csak Chanuka, de számos hászid ünnep is van. Közülük kiemelkedik Kiszlév hónap 19-e, melyet a hászidizmus újévének is neveznek. Ezen a napon szabadult az első lubavicsi Rebbe, a Tánja című hászid filozofikus munka és a Sulchán Áruch háRáv szerzője az orosz cári börtönből, ahol 53 napig tartották fogva hamis vádakkal.

Sneur Zálmán rabbi szabadulását nem pusztán mint fizikai szabadságának visszaszerzését élte meg, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a Mennyekben engedélyt kapott arra, hogy az addig rejtett kabbalisztikus hászid tanításokat még intenzívebben oktassa, elősegítve ezzel a zsidó nép szellemi felemelkedését és elhozva a végső megváltást.

Ezt a napot, immár 221 éve hászid összejövetelekkel ünnepeljük, ahol örömmel teli hangulatban idézzük fel a Sneur Zálmán rabbi csodás szabadulását és beszélünk hászid tanításokról.

Mint minden évben, idén is hatalmas hászid összejövetel volt az izraeli Kfár Chábád város központi zsinagógájában, ez alkalommal azonban különleges vendégek is tiszteletüket tették. Jelen volt ugyanis a chábád hászidok nagy barátja, Izrael állam miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu és kíséretében Iszráel Katz külügyminiszter, Miri Regev és Gila Gamliel miniszterek is.

A rendezvény kezdetén bemutatták azt a rövid videót, mely Netanjahu egyik látogatását örökítette meg a lubavicsi Rebbénél. A megható találkozón a Rebbe miután megáldotta az akkori izraeli ENSZ nagykövet Netanjahut, azt tanácsolta neki, hogy egy olyan szervezetben, mint az ENSZ, ahol gonosz sötétség honol, az izraeli nagykövet feladata, hogy a zsidó nép küldöttjeként az igazság fényét vigye el. Hiszen egy gyertya kicsiny lángja is óriási sötétséget képes eloszlatni. A Rebbe az ENSZ-et az „örök hazugság házának” nevezte, e profetikus jövendölését sajnos mind a mai napig beteljesedni látjuk.

A miniszterelnök beszédében felidézte a Rebbével történt első találkozását. Ez Szimchát Tóra ünnepének előestéjén történt, amikor is, még ENSZ nagykövetként egy barátja vitte el a Rebbéhez. Netanjahu és az ott ünneplő tömeg meglepetésére az vigaszság közepén a Rebbe több, mint 40 percet beszélt Netanjahuval, akit rendkívül meghatott a Rebbe bölcsessége, tájékozottsága és tisztánlátása Izrael ügyeivel kapcsolatban. Ezt a találkozót később Netanjahu 2016-ban, egyik híres ENSZ-ben tartott beszédében meg is említette.

Netanjahu a többezres tömeg előtt felidézte azt a különleges hatást, melyet a Rebbe és tanítása gyakorolt rá és ami hozzásegítette ahhoz, hogy emelt fővel, a zsidó nép büszke fiaként szolgálja a zsidó népet, a zsidó országot és a zsidók Tóráját. Viccesen azt is elmondta, hogy érez egy különleges kapcsolatot a chábád hászidok és pártja közt, hiszen a „Messiásnak el kell jönnie” szavak héber kezdőbetűje (משיח חייב לבוא) megegyezik Netanjahu Likud pártjának választási lapokon található rövidítésével (מחל).

Iszráel Katz külügyminiszter is hasonlóan barátságos szavakkal köszöntötte az ünneplő ezreket és elmondta, hogy látogatásai a Rebbe nyughelyénél minden alkalommal energiával és hittel töltik fel, megerősítve abban, hogy munkája Izrael népéért és Izrael országáért szent küldetés. Izrael népét és országát ugyanis Isten maga és küldöttei, a hadsereg erős katonái védik, akikhez fogható nincs a világon.

ראש ממשלת ישראל, מופתע בווידיאו שלו עם הרבי מליובאוויטש, בהתוועדות יט’ כסליו,תש”פ. כפר חב”ד.

כניסת ראש ממשלת ישראל, הווידיאו של הרבי, הנאום, השירה, נאום שר החוץ מר ישראל כץ. ברכת הכהנים. בנימין נתניהו (ביבי)#ביבי #BenjaminNetanyahu #הליכוד #שניאורשיף