A katalán önállósodási törekvések súlyos válságot idéztek elő. Az elszakadáspárti ideológia megosztja az egész spanyol társadalmat, beleértve az ország zsidó lakosait is. Izrael egyelőre nem foglalt állást.

  1. Katalóniában relatíve nagyszámú zsidó közösség él

Barcelona mintegy 15 ezer tagot számláló zsidó közössége nagyságában és jelentőségében összemérhető a madridival. Spanyolországban összesen nagyjából 45 ezer zsidó él, kétharmaduk az említett nagyvárosokban, harmaduk pedig elszórva az ország tizenöt, részleges önállóságot élvező régiójában.

A függetlenség kérdése Barcelonában megosztja az egész lakosságot, beleértve a zsidó közösséget is. Utóbbi igyekszik saját semlegességi politikájához tartani magát. „A slom bájit múlik rajta” – magyarázza Victor Sorenssen, a helyi közösség elnöke. A héber kifejezés az otthonban fenntartott békességet jelenti. A spanyolországi zsidó közösségek ernyőszervezete – melynek Barcelona is tagja -, eredetileg szintén a semlegesség mellett döntött, azonban a néhány héttel ezelőtti események hatására határozottan kiállt az egységes Spanyolország mellett a katalán függetlenség ellenében.

Katalónia a zsidó letelepedés egyik legjelentősebb központja volt az 1492-es kiűzetés előtt. A polgári időszámítás szerinti 890-től kezdve találkozhatunk a zsidó közösség katalóniai jelenlétnek dokumentumaival, egy századdal korábban, mint Angliában. Széles körben elterjedt az a nézet, mely szerint az első zsidó telepesek a jeruzsálemi Szentély kétezer évvel ezelőtti lerombolása után érkeztek a térségbe. A katalóniai zsidóság fővárosa vitathatatlanul a Barcelonától északra fekvő Gerona volt, ahol a virágzó zsidó életet a helyi tudósok tóratanulása koronázta meg. Itt született és nevelkedett a XIII. századi zsidó filozófus, Mose ben Náchmán (Rámbán).

Izrael-ellenes bojkottért tüntetők 2014-ben Barcelonában
  1. Izrael egyensúlyoz

Izrael azon nyugati nemzetek közé tartozik, amelyek – a többséggel ellentétben – nem foglaltak egyértelműen állást a katalán függetlenség kérdésében, ahogyan az Netánjáhu miniszterelnöksége alatt más, nemzetközi visszhangot kiváltó konfliktusoknál (orosz-ukrán helyzet, Brexit) is előfordult. Az elemzők szerint ennek az az oka, hogy nem akar szakítani a lehetséges szövetségesekkel, amennyiben az Egyesült Államok nem követeli meg a zsidó államtól, hogy sorakozzon be mögé.

Az el nem köteleződés hasznot hozhat Izrael számára. Spanyolország bőkezűen támogat néhány elszántan Izrael-ellenes szervezetet, illetve olyanokat is, melyek nagymértékben kritikusak Netánjáhu politikájával szemben az izraeli-palesztin konfliktus tekintetében. Mindaddig, amíg az izraeli miniszterelnök nem kötelezi el magát egyik oldal mellett sem, addig kihasználhatja a helyzetet a spanyolok Izrael-politikájának befolyásolására. A semlegességi politika akkor is hasznot húzhat, ha a közeljövőben Katalónia önállósul, és Izraelnek Európa legújabb államával kell diplomáciai kapcsolatot kialakítania.

A felújított barcelonai nagy zsinagóga bejárata
  1. Spanyolország támogatja a palesztin államot – de nem mindenáron

A katalán krízis nyomán Izrael egyes támogatói azt hangoztatták, hogy Spanyolország nincs abban a helyzetben, hogy hihetően ellenezze a katalán függetlenséget, tekintettel arra, hogy szövetségi kongresszusa 2014-ben ellenszavazat nélkül voksolt a palesztin állam létrehozása mellett. Azonban – ellentétben az ugyanabban az évben elfogadott francia és angol javaslatokkal – a spanyolok kikötötték, hogy csak abban az esetben egyeznek bele egy palesztin állam megalakításába, amennyiben az az Izraellel való tárgyalások alapján jön létre.

  1. Katalónia támogatja Izraelt – egy bizonyos pontig

A katalán függetlenség zsidó és Izrael-barát támogatói azt szokták hangoztatni, hogy Izrael sokkal népszerűbb a régióban, mint bárhol máshol Spanyolországban. Az ellenzők azt húzzák alá, hogy Spanyolország az utóbbi időben nyitott Izrael felé, és jogi úton harcol az antiszemitizmus, valamint Izrael bojkottja ellen. Azonban egyik érv sem állja meg teljes egészében a helyét, mondja Jigál Palmor, az izraeli Külügyminisztérium egykori szóvivője, aki Spanyolországban is teljesített szolgálatot.

Simon Peresz az FC Barcelona focistáival Tel-Avivban (2013)

A katalánok hagyományosan sokkal inkább „nyitottak Európa felé”, mint Spanyolország többi lakója. Spanyolországban nem tűnt el teljesen a középkori antiszemitizmus. Az ország északi felében például a hagyományos ünnepségeken rendezett pohárköszöntőkön elhangzik az „ölj meg egy zsidót” köszöntés is. „Ez a jelenség Európában eltűnt, de Spanyolországban, ahol a kiűzetés óta nem volt nagy zsidó közösség, nem.”- mondta Palmor.

A katalánok azonban kevésbé voltak elvágva a kontinens többi részétől, mint Spanyolország más területeinek lakosai, akik a XX. század jelentős részét Francisco Franco diktatúrájában töltötték. Ez, valamint a régóta jelenlevő nemzeti törekvések azt eredményezték, hogy a katalánok mutatnak bizonyos elköteleződést a cionizmus és a zsidóság iránt, mivel a térségben „hagyományosan tisztelet övezi a kibucmozgalmat, a héber nyelv megújulását és általában a cionizmust az egész politikai palettán”- magyarázta Palmor. Hozzátette azonban, hogy az 1990-es években a katalán baloldal egye közelebb került Madrid antiglobalista, harmadik világra koncentráló baloldalának nézeteihez, és ekkor kezdték meg Izrael bojkottját Katalóniában. Az ötven, az Izrael elleni bojkottot támogató spanyolországi önkormányzat közül legalább öt Katalóniában található.

Az elmúlt évben a katalán baloldal feje a zsidó közösség spanyol állampolgárságú vezetőjét (akinek sem izraeli, sem más külföldi állampolgársága nincsen) „külföldi ügynök”-nek titulálta. Idén Barcelona főpolgármestere hagyta figyelmen kívül azokat a zsidó tüntetőket, akik az ellen emelték fel hangjukat, hogy a város vendégül látta Leila Khaled palesztin terroristát.

zsido.com

Forrás: TOI