Napsütés, sok lelkes gyerek, izgalmas programok, felkészült if­júsági vezetők – mi más kell egy jó nyári táborhoz? Mindezt és még ennél is többet nyújtott az AlefKids nyári tábora, ami idén sem hagyta cserben a rájuk szavazó családokat.

A megszo­kott badacsonytomaji üdülő he­lyett idén a múlt héten átadott má­di rabbiházban, a Csodarabbik Fo­gadóban ütöttek tanyát az Alef­Kids táborozói. „Sokkal auten­tikusabb Mád a zsidóság szem­pontjából, ennyi fiatal évtizedek óta nem járt itt.” – mondta el Szilánk Zsuzsa, a tábor egyik szer­vezője a Tokaj-hegyaljai hely­színről – „A helyi lakosok na­gyon kedvesen, érdeklődve fi­gyelték a táborozók életét, az ut­cán éneklő gyerekeknek tapsol­tak is.”

A tábor témája Izrael szent vá­rosai voltak, ezekről kapták a csoportok a neveiket is. Nem csak a mindennapokból szakadnak ki a gyerekek, az egész tábor olyan, mintha egy külön világba csöppentek volna. Már ha­gyomány a táborban a saját pénz – a zuzim –, amiből kóser fi­nom­ságokat vehettek a gyere­kek délelőttönként. Egy ilyen gyö­nyörű vidéken kár lenne a négy fal között maradni – és az AlefKidsesek nem is sokszor szo­rultak be a rabbiház és a zsinagóga amúgy jól felszerelt szobái­ba és oktatóhelyiségeibe. Kirán­du­lásaik során utaztak traktoron és vizibiciklin, naponta jár­tak uszo­dába, szerveztek foci­baj­nok­ságot, sőt zumbáztak is.

A táborvezetők, Hurwitz Sholom rabbi és felesége, Dvora Lea rebbecen mindent megtettek annak érdekében, hogy a táborozók élményekben gazdag és tar­talmas hetet töltsenek el Mádon. A gyerekekkel Frank Mariann ismertette meg a régió gazdag zsidó múltját, és lovaskocsin eredtek a má­di zsidó legendájának nyomába. A gyerekek olyan hagyományos te­vékenységeket is kipróbáltak, mint a szilvalekvárfőzés, vagy a bar­cheszsütés.

A táborban 38 gyerek nyaralt, 7 és 12 éves kor között, ma­gyar és izraeli ifjúsági vezetők, vagyis mádrichák felügyele­te alatt. Nem csak Magyarország­ról, de Kanadából és Izraelből is érkeztek gyerekek a közös nya­ralásra. Azok is gyor­san beilleszkedtek, akik év köz­ben semmilyen zsidó közösségi életben nem vesznek részt.