Összesen 6000 mezuzát helyeztek el a védelmi erők létesítményeiben.

Az Izraeli Védelmi Erők hat éven át tartó akciót fejezett be a közelmúltban: felmérték a bázisok, táborok és laktanyák ajtófélfáit, és pótolták a hiányzó, vagy megrongálódott mezuzákat.

A mezuza a zsidó ház szentségét jelzi, legyen az családi otthon, vagy munkahelyi, közösségi épület vagy helyiség. Egyszerű vagy díszes tokba kézzel írt, tórai fejezeteket tartalmazó pergamentekercset helyeznek, amelyet a bejárati ajtók, valamint a szobák ajtófélfáján helyeznek el. Ez emlékezteti az érkezőt és a távozót, hogy e ház zsidó emberek lakóhelye, akiknek eszmei hagyományait a mezuzába foglalt írások őrzik. A mezuza egyben a házat és a benne élő embereket védelmező isteni gondviselés jelképe is.

Az akció a máskof (ajtófélfa) nevet kapta, és Joszi Sternfeld törzsőrmester vezetésével a hadsereg hírszerző osztálya hajtotta végre a Védelmi Minisztérium mérnöki és építőipari osztályának, illetve a katonákat segítő, Or Láchájál elnevezésű alapítvány segítségével.

Az akció a terep felmérésével kezdődött. Ezt követte a beszerzés, majd annak kikísérletezése, hogy milyen védőburkolatot és rögzítési eljárást érdemes használni tábori körülmények között. Az új mezuzákat a Tábori Rabbinátus megbízottjai helyezték el a bejáratokon.

“A laktanyák számára összesen 6000 új mezuzára volt szükség. Megkértük a katonákat, hogy azonnal jelentsék, ha olyan ajtót találnak a laktanyájukban, ahonnan hiányzik a mezuza”– mondta Ejál Kárim, az Izraeli Védelmi Erők főrabbija.

“A Máskof Akció a Tábori Rabbinátus professzionalizmusát tükrözi. Nagyon sok katona és tiszt jelezte az igényét a mezuzákra, s most ennek tettünk eleget. A laktanyák után a hadsereg egyéb épületeit is megvizsgáljuk. Azért imádkozunk, hogy a katonák kiérdemeljék mindazt a jutalmat és védelmet, melyet bölcseink ígértek azoknak, akik megtartják ezt a fontos parancsolatot”- tette hozzá.

zsido.com

Forrás: crownheights.info