Régi zsidó szokás a Jom Kippurt megelőző napon tartott Kápárá szertartás. Ennek során egy kakast vagy egy tyúkot forgatnak az emberek a fejük fölött, így adva át nekik szimbolikusan a bűneiket, majd utána az állatot levágják. Vannak, akik ezt a szertartást a szegényeknek adott adománnyal, a Cedákával helyettesítik, de Izraelben sokan tartják magukat a Kápárá hagyományához.

Ennek ellenére az izraeli közvéleménynek szinte fel sem tűnt, hogy ez a régi szertartás idén majdnem veszélybe került. Történt ugyanis, hogy az Izraeli Mezőgazdasági Minisztérium Állatorvosi Szolgálatának igazgatója új rendeletet adott ki. Eszerint az állatok szállítását a baromfitelepekről kizárólag a vágóhidakra engedélyezik, minden más úti cél tilos. A rendelet a higiéniát és az állatokkal szembeni kíméletes bánásmódot szolgálja, ugyanakkor veszélybe sodorta a Kápárá szertartás megtartását, melyet otthon, az udvarokon, a piacokon és másutt tartanak.

Jaakov Aser rabbi, a ’Jahadut HaTora’ vallásos párt parlamenti képviselője, felfigyelt a rendeletre. Az Állatorvosi Szolgálat igazgatójának írt levelében kérte, adjanak lehetőséget arra, hogy Izrael népe ezt a hagyományos szertartást megtarthassa, természetesen a törvény keretei közt, és ügyelve arra, hogy az állatoknak szükségtelen szenvedést ne okozzanak.

Válaszlevelében az Állatorvosi Szolgálat igazgatója pozitívan reagált a kérésre és közölte, hogy a Jom Kippur előtti napon kivételesen engedélyezni fogják a baromfiszállítást azokra az előre meghatározott helyekre, ahol Kápárá szertartásokat szeretnének végezni.

Jaakov Aser rabbi szerint: „Ez az együttműködés jó példa volt arra, hogy az ilyen ügyekben az állami hatóságoknak párbeszédet kell folytatniuk az ortodox közösséggel és nem szabad figyelmen kívül hagyni a hagyományőrző réteg igényeit”.