“Ideje lenne a Towert a középkori angliai zsidó örökség egyik legfontosabb helyszíneként nyilvántartani.”

A Londoni Tower a brit főváros egyik legismertebb középkori látványossága, mely évszázadokon keresztül végigkísérte az angol történelmet. Kevesen tudják azonban, hogy az erődítmény a zsidó közösség életében is fontos szerepet játszott. Vastag falai többször nyújtottak védelmet a pogromok elől menekülők számára, a várbörtön az adót be nem fizető zsidók kényszerlakhelye volt és 1290-ben, az angliai zsidók száműzésekor innen indultak útnak hajóik.

A Tower és a zsidó közösség kapcsolatáról a közelmúltban konferenciát szerveztek “New perspectives on the Tower and the medieval Jewish community” címmel. Az erődítmény múzeumi gyűjteményének kurátora, Sally Dixon-Smith három hónapot töltött el a kincstár dokumentumait kutatva, hogy a zsidókra vonatkozó összes feljegyzést megvizsgálja. A dokumentumok tanúsága szerint a közösséget három, különösen véres pogrom sújtotta 1189-ben, 1264-ben és 1272-ben. A túlélők mindannyiszor a Tower falai közt leltek menedéket.

1189-ben, I. (Oroszlánszívű) Richárd megkoronázásakor sok áldozatot követelő zsidóellenes zavargások törtek ki Londonban, miután a helyi hitközség ajándékot próbált átadni az új uralkodónak. 1216-ban, III. Henrik trónra lépésekor a zsidók előrelátó módon még az ünnepség kezdete előtt a Towerbe vonultak, hogy a városba özönlő csőcselék ne tudjon rájuk támadni. A XIII. század egyik pogromja után a zsidók hónapokig a Towerben maradtak.

“Ideje lenne a Towert a középkori angliai zsidó örökség egyik legfontosabb helyszíneként nyilvántartani. A zsidók középkori története és a Tower fejlődése számos ponton összekapcsolódik. A zsidó közösség helyzetének ismerete nélkül nehéz megérteni a középkori Anglia történetét” – mondta Dixon-Smith.

A XII. és XIII. században a zsidók jogi ügyeiket is a Towerben intézték. A zsidók közvetlenül a király alattvalóinak számítottak, ezért a Towerben székelő hivatalnokok gyakorolták a hatalmat felettük. “A zsidók királyi tulajdonban voltak, és az udvari tisztviselők közvetlen hatáskörébe tartoztak. Emiatt a zsidóknak külön bejárásuk volt a Towerben ülésező királyi bírósághoz. Ennek azonban ára volt. Ebben az időben a keresztényeket és a zsidókat másképpen adóztatták. A zsidók sokkal többet fizettek, és az udvarhoz közvetlenül befolyó pénz nagy részét a Tower bővítésére használták fel. Ebből épült fel például a várárok és a Traitor’s Gate épülete. A zsidóktól vagyonuk egyharmadát kobozták el, és aki nem fizetett, az a Tower börtönében végezte.” – tette hozzá a kurátor.

A XIII. századi hírhedt vérvádak során 91 zsidó férfit zártak a Towerbe. 1278-ban, a nagy “érmenyírási” botrány során, amikor az ezüstpénzek széléből metszettek le ezüstöt, 600 zsidót börtönöztek be, és egy részüket ki is végezték.

1290 júliusában I. Edward király elrendelte a zsidók kiűzését Angliából. Októberben az egész közösség a Towerben gyülekezett, hogy a Temzén kihajózva hagyják el a szigetet. A Tower kormányzója még utoljára megsarcolta a zsidókat: távozási díjat kellett fizetniük…

Ezt követően 360 éven át, egészen 1650-ig, Oliver Cromwell hatalomra kerüléséig nem léphettek zsidók angol területre.

A konferencia során Rupert Gavin a történelmi királyi palotákat felügyelő bizottság elnöke kijelentette, hogy a Tower of Londont ezentúl az angol zsidóság középkori történelmének egyik legfontosabb helyszíneként tartják számon, s ennek megfelelően beépítik a turistáknak szóló leírásokba és az iskolai oktatási programba. Elmondta továbbá, hogy keresik az egykori zsidó jelenlét megjelenítésének módját is.

“Az ország egész területéről érkező iskolai csoportok kapnak ízelítőt abból, hogy egy kisebbség milyen produktív szerepet játszott a középkori Angliában. Azt hiszem, ennek levonhatjuk a mai társadalomra vonatkozó tanulságait is” – mondta Gavin.

“A kutatásnak nem csak tudományos, hanem gyakorlati haszna is van. Eddig hajlamosak voltunk megfeledkezni a Tower történetének e fontos eleméről. Mostantól kezdve azonban teljes körű képet nyújthatunk erről a páratlan történelmi örökségről” – tette hozzá.

zsido.com

Forrás: JPost