Idén az olasz főváros, Róma látta vendégül a brüsszeli székhelyű Európai Rabbik Tanácsának (RCE) éves konferenciáját. Mintegy 150 rabbi érkezett Európa minden részéből, hogy a legkülönfélébb témában hall­gas­sanak előadásokat, és eszmét cseréljenek a közösségeik­ben felmerülő háláchikus kérdésekről. A világ különböző pontjai­ról olyan vendégelőadók je­len­tek meg, mint az izraeli sze­fárdi főrabbi, Jichák Joszéf, vagy a bé­késcsabai származású há­lá­­chátudós és szerző, Gávriél Zin­ner rabbi, aki most először vállalkozott rá, hogy a konferencia idejére Európába utazzon. A program részeként a helyi hitközség képviselői a római nagyzsinagógában fogadták a rabbikat. Itt a szervezet vezetősége kitüntetést adott át a fő szponzoruknak.

A háromnapos konferencián előadást tartottak a szervezet vezetőségi tagjai is, köztük Oberlander Báruch rabbi, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője. Ő hagyományos előadás helyett egy interaktív szekciót szervezett, melyen a rabbik kérdezték a rabbit – vagyis a résztvevők szabadon tehették fel háláchikus kérdéseiket. A választ azonban nem egyedül Oberlander rabbi adta meg – ugyanis, ahogy kérdésünkre elmondta – lehetősége nyílt megosztani a pulpitust mesterével, Zinner rabbival. Így ketten feleltek a 2.5 órán át záporozó kérdésekre. Először peszáchi témákat érintettek a rabbik, pl. lehet-e a hágádát legalább részben anyanyelven olvasni. Más rabbi arra volt kíváncsi, mi a legkorábbi időpont, amikor el lehet kezdeni a szédert azokon a helyeken, ahol késő éjszaka kell gyertyát gyújtani.

A konferencia egy másik szek­ciójában háláchikus vonat­ko­zású technikai kérdésekről

tartott előadást a jeruzsále­mi

Ávrahám Mose Halperin rab­bi. Szó esett többek között a kü­lönböző konyhai eszközök

kóserolásáról vagy éppen a lépcsőházakban és az utcákon talál­ha­tó mozgásérzékelőkről, melyek a világítást vezérlik. Ezek a szenzorok sábeszkor és ünnepnapokon okoznak gondot, használatuk számos izgalmas kérdést felvet.

Jichák Joszéf rabbi előadásában többek között arról beszélt, hogy a szefárdi és az askenáz háláchikus szokásjog egymás mellett élő, egyenrangú formái a zsidóságnak, és nem helyes, ha ezeket keverik, pl. a szefárdiaknak askenáz szokás szerint paszkenol (háláchikus döntést hoz) egy rabbi.