A zsidó hagyomány szerint szinte mindenre van áldás. Egy vallási parancsolat teljesítésekor, étkezés előtt és után, vidám és szomorú események alkalmával, természeti jelenségek megpillantásakor a zsidó ember áldást mond.

Bölcseink szerint naponta száz áldást illik elmondani.

Vannak olyan áldások azonban, melyek csak nagyon ritkán, igazán különleges alkalmakkor hangzanak fel. Amikor a zsidó nép visszatér egy olyan helyre, melyről korábban elűzték és melyet leromboltak, a következő áldást kell elmondani: “Áldott vagy Te Örökkévaló, Istenünk, a világ királya, aki visszaállítja az özvegy birtokát.”

A Babilóniai Talmud Bráchot traktátusának 58/a oldalán említett áldás a száműzetésbe taszított zsidó népet egy, a férje által elhagyott asszonyhoz hasonlítja. Amikor a zsidók visszatérnek nemzeti otthonukba, Izrael földjére, az az analógia szerint olyan, mint amikor az egymástól elszakadt házaspár újra egymásra talál.

Az áldás alapját Jesájá (Izajás) próféta könyvében (54:3-4) találjuk: Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé.”

Ez a különleges áldás hangzott fel, amikor Izrael egyik veterán szellemi vezetője, Chájim Druckman rabbi Chávát Giládba, azaz Gilád farmjára látogatott. Ez az egyelőre nem hivatalos somroni település volt Ráziel Sevách rabbi otthona, akit egy hónappal ezelőtt arab terroristák lőttek agyon, amikor autójával hazafelé tartott. Az izraeli kormány egyhangú szavazással elrendelte a település legalizálását és ígéretet tett arra, hogy nagyszabású fejlesztésbe kezdenek. A földterületet egy izraeli magánszemély, Mose Zár vásárolta meg, majd terrortámadásban meggyilkolt fia, Gilád emlékére alapított rajta farmot 2002-ben.

Druckman rabbi úgy ítélte meg, hogy a korábban többször lerombolt település hivatalos státuszának elismerése, és így fennmaradásának és felépítésének biztosítása elegendő okot szolgáltat arra, hogy ez az áldás elhangozzék. A korábbi parlamenti képviselő és miniszterhelyettes rabbi, aki számtalan oktatási intézményt alapított szerte Izraelben, fontosnak érezte, hogy személyesen jelenjen meg a farmon, és ő maga mondja el az áldást. A megjelentek ezt követően Jirmijáhu (Jeremiás) próféta könyvéből (31:16) kölcsönzött dallal ünnepeltek: “Reménykedhetsz a jövőben – így szól az Örökkévaló -, mert visszatérnek fiaid hazájukba”.

zsido.com

Forrás: Jewishpress