Szombaton, Sávuot második napján az elhunyt családtagokért kellene mázkir imát mondani. Mivel továbbra sem fog tudni mindenki biztonságos minjenben részt venni, ezért azok, akinek elhunytjáról kell megemlékeznie, napközben, dél körül, amikor sor kerülne rá, mondja el magában a mázkirt.

( A neveket csütörtök este 19.00 óráig tudjátok elküldeni az oberlander@zsido.com email címre)

A Mázkir szövege megtalálható a Sámuel imája – Zsidó imakönyvben 349. oldalon és a Zsidó naptár 5780 167–169. oldalon.

Szombaton este, az ünnep kimenetele után, 22.00 órakor online közösségi mázkir imát tart Oberlander Báruch rabbi, melyet a zsido.com és Budapesti Talmud Egylet facebook oldalán, valamint  zoom-on követhetnek.