Oded Revivi, a Jeruzsálemtől délre, Gus Ecion megyében fekvő Efrát polgármestere idén szukotkor is meghívta a környező arab falvakban élő ismerőseit, hogy együtt beszélgessenek, egyenek-igyanak az ünnepi sátorban.

A részvételhez arab részről nem kis bátorság szükségeltetett, mert tavaly a Palesztin Hatóság fegyveresei négy arab férfit tartóztattak le a találkozón való részvételük miatt.

A száz, együttélést ünneplő ember között végül harminc arab vendég volt, akik személyazonosságát és fényképét nem tették nyilvánossá, hogy elkerüljék a Máhmud Ábász vezette hatóság számonkérését. A polgármester annyit mondott, hogy “hat környékbeli arab település vezetői fogadták el meghívását”.

A zsidó hagyományban nagy jelentősége van a vendégfogadásnak. Különösen igaz ez szukotkor, a sátoros ünnepen, amikor a zsidó családok kiköltöznek lakásaikból, hogy egy ingatag, az időjárás viszontagságainak kitett sátorban lakjanak, az isteni gondviselésre és a negyven éves sivatagi vándorlásra emlékezve.

Az efráti rendezvényem egy muszlim és zsidó zenészekből álló zenekar játszott és a meghívottak között volt Slomó Riskin, a város főrabbija és alapítója, illetve Nir Árán tábornok, a Júdea és Somron védelméről gondoskodó izraeli csapatok parancsnoka.

“Szukot a megszokott környezetből való kilépés ideje. A Tóra parancsa szerint el kell hagynunk otthonainkat, éppen amikor az időjárás rosszra fordul, és az elemekkel dacolva kell ünnepelnünk. Épp ilyen a békéért való küzdelem is, amit csak különleges erőfeszítéssel és újszerű gondolkodással lehet elérni. Először helyben, a szomszédjainkkal kell megbékélnünk, és csak ezt követheti a nemzeti szintű kibékülés.”  – mondta Revivi.

A polgármester hősöknek nevezte arab vendégeit, amiért nem féltek megjelenni sátrában. “Tisztelettel adózom a bátorságotok előtt. Nem volt magától értetődő, hogy ezt az eseményt másodszorra is meg tudjuk rendezni, a Palesztin Hatóság tavalyi, botrányos eljárása után. Nem hagyhatjuk, hogy azok győzedelmeskedjenek, akik az együttműködés helyett a széthúzást támogatják. Tovább kell folytatnunk a közöttünk húzódó láthatatlan falak lebontását, és hidakat kell építenünk közösségeink között.” – fejtette ki a polgármester.

A tavalyi esemény után a palesztin rendőrség elfogta és napokon keresztül fogva tartotta azokat a rendezvényen megjelent arab vendégeket, akik fényképe látható volt az eseményről beszámoló sajtóhírekben. A palesztin híradásokban “csecsemőgyilkosok találkozójaként” aposztrofálták a rendezvényt. “Abszurdum, hogy a Palesztin Hatóság bűnként értékeli a zsidókkal való kávézást. Azokat a kezdeményezéseket, melyek a népek közti együttműködést és békét szolgálják, nem elhallgattatni, hanem bátorítani kell. Eljött az ideje, hogy a Palesztin Hatóság feltegye magának a kérdést, hogy tényleg jobban szeretné-e szítani a konfliktus lángját ahelyett, hogy azon dolgozna, hogy összehozza az embereket.” – fogalmazta meg ezek után véleményét Oded Revivi.

Forrás: TOI