Bává Möciá (בבא מציעאA középső kapu) traktátus valójában csak a Nözikin (נזיקיןKárok) című ősi traktátus egyik része, amelynek témája a polgári jog, és amelyet a hosszúsága miatt három részre tagoltak. Miként az ősi traktátus többi részeinek, a Bává Möciának is van egy fontos, központi témája, amely nagyszámú, részletes halachikus fejtegetésre ágazik, és a talmudi fejtegetések általános gyakorlatát követve, időnként rokon- illetve távoli témák felé kalandozik. E traktátus központi témája az üzleti tevékenység, amit a Tórában található, erre vonatkozó törvények határoznak meg és szabályoznak, s aminek ugyanakkor sajátos formát is adnak.