? Ákdámut: Isten és a zsidó nép szerelmi verse

A XI. században, a mai Németország területén fekvő Wormsban élt Meir ben Jichak rabbi által alkotott Ákdámut talán a zsidóság egyik legismertebb és legjobban kedvelt pijut-ja (vallásos költeménye). A velős, veretes arameus nyelven írt, kilencven versből álló Ákdámut misztikus magasságokba és mélységekbe ragadja az olvasót. Ír arról, hogyan teremtette az Örökkévaló a világot, és vet egy pillantást az Eljövendő Világ ragyogására; leírja, hogyan dicsérik az angyalok a Mindenhatót, és ír a zsidó nép szenvedéseiről. Az első negyvennégy vers kettős akrosztichont alkot az álefbétből, míg a többi vers kezdőbetűjének összeolvasásából a szerző neve mellett egy áldás kerekedik ki:

Meir, Jichák rabbi fia gyarapodjék a Tórában és a jó cselekedetekben. Ámen. Legyetek erősek és bátrak.

  • Küldés emailben

Fejezetek