Kiszlév a tél első hónapja. A zsidó luniszoláris naptárban 29 és 30 napos hónapok váltogatják egymást. A legtöbb hónap meghatározott hosszúságú, vagyis minden évben vagy teljes, 30 napos, vagy hiányos, azaz 29 napos. A most véget ért chesván és az azt követő kiszlév lehet akár teljes, akár hiányos.

A zsidó naptár hónapjai – az újhold, a nők ünnepe

Az újhold lehet egy-, vagy kétnapos, attól függően, hogy 29, vagy 30 napos hónapot követ. Előbbi után egynapos, utóbbi után, mint például ebben a hónapban is, kétnapos ros chodes következik, az előző hónap 30. és az éppen kezdődő hónap első napja. Ros chodes nem ünnepnap, de a naptár kiemelkedő napja, melyen hálél (zsoltárokat tartalmazó) imát … Olvass tovább

A hónapok mindegyikének megvan a saját üzenete. A nagy kabalista és híres misztikus, a szent életű Ári rabbi (1534-1572) azt mondja, hogy a 12 hónap mindegyike megfeleltethető a 12 törzsnek. Ebben az elgondolásban kiszlév hónap Binjámin törzsével kapcsolható egybe, mely törzset leginkább az Istenbe vetett, megingathatatlan bizalom és a gonosz ellen való elszánt harc fémjelzi.

Kiszlév hónapban a napok egyre rövidebbek és egyre sötétebbek lesznek. Épp ez a hónap azonban a szivárvány hónapja. A szövetség szimbóluma először éppen kiszlév hónap elsején, az özönvíz után ragyogott az égen annak jeléül, hogy az Örökkévaló ígéretet tett: soha többé nem pusztítja el özönvízzel a földet. Noách (Noé) chesván hónap 28-án hagyta el a bárkát. Leírhatatlan és teljes pusztulást talált. A világban némaság uralkodott, Noách pedig felismerte, hogy a világ újbóli benépesítése az ő feladata. Áldozatokat mutatott be annak jeléül, hogy elkötelezte magát a világ jobbá tétele mellett, hogy minden létezőt egyre közelebb és közelebb juttasson a Teremtőhöz. Az áldozat ugyanis, héberül korbán, a héber közel lenni, közeledni tőből ered:

Az embernek akarnia kell közel kerülni az Örökkévalóhoz

Miután Mózes második könyvének utolsó szakaszaiban a Tóra részletesen tudósított a Szentély és kellékeinek elkészítéséről, illetve a pusztai Szentély felállításának munkálatairól, a harmadik könyv, melynek felolvasását szombaton kezdjük meg, a Szentélyben bemutatandó áldozatokat részletezi. A héber „korbán” szó, melyet magyarra áldozatként fordítunk, valójában a „lekárev” – közel hozni igéből származik. Amikor tehát a fejezet így … Olvass tovább

 

Kiszlév hónap első napján az Örökkévaló felelt Noách áldozataira, és megáldotta Noáchot és a családját. Ezzel együtt új szabályokat is lefektetett az ember számára, melyek közül az egyik a húsevés engedélyezése volt. Az ember minden szempontból elkülönült az állatvilágtól: míg az ember engedélyt kapott Istentől arra, hogy az állatokat fogyasztás céljából megölje, addig embert megölni tilos és a kiontott vérért mindenkinek felelnie kell. Az ember és az állat két elkülönülő világ, az előbbi, melyet Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, uralkodik az utóbbin. Emellett Isten ezen a napon ragyogtatta fel az égen az első szivárványt, megígérve, hogy többet nem hoz özönvizet a Földre.

A neves bagdadi bölcs, a fő műve után Ben Is Chájként emlegetett Joszef Chájim rabbi (1835-1909) különleges imádságot írt kiszlév hónap újholdja alkalmából. Az imában megváltásért könyörgünk Istenhez életünk számtalan területén:

„Istenünk és őseink Istene, kérünk, hogy újítsd meg kiszlév hónapját jóra és áldásra, boldogságra és örömre, jó életre és békére. Legyen eme kiszlév hónapjának minden napja áldott, jó és hibátlan. Add meg számunkra a jóság és a boldogság áldását, és biztosíts számunkra bölcsességet, tudást és megértést, és ragaszkodást a Tóra tanulásához. És kérünk, hogy küldj áldást, sikert és bőséget mindenhez, amibe belefogunk, és kérünk, hogy nyisd meg számunkra és minden testvérünk számára Izrael népe közt…” – itt hosszú felsorolás következik, hogy mely áldások kapuit nyissa meg előttünk az Örökkévaló Isten, ezek között szerepel például: fény, szeretet és testvériség, megértés kapuit, dicsőség és szépség, bőség és siker, lemondás, bölcsesség, együttérzés, szeretet és kedvesség, megélhetés, az önmagáért való tóratanulás – és még hosszasan folytatja a sort, majd így zárja a fohászkodást:

„Tanítsd meg nekem, hogy hogyan éljem az életemet, add, hogy megelégedettséggel töltsön el az a boldogság, hogy az arcodat láthatom. Kedvesség van a jobbodban mindörökké. Legyen az az akaratod, hogy ajkam szavai és szívem gondolatai elfogadottak legyenek előtted, Istenem, sziklám és megváltóm.”

Kiszlév hónap, ahogyan fent is említettük, az Isten és az emberiség között kötött szövetség, a szivárvány hónapja. Amikor felragyog a szivárvány, mindig emlékeznünk kell arra, hogy az emberiség rászolgált arra, hogy özönvíz által pusztuljon el, ám az Örökkévaló mindig megemlékezik a szövetségről, és megkímél minket. Azt is említettük, hogy ez a hónap Binjáminhoz köthető. Azt reméljük, hogy a tizenkettedik törzshöz kapcsolódó töretlen hit attribútuma jellemzi majd a mindennapjainkat ebben a hónapban, és azért imádkozunk, hogy a Mindenható emlékezzen meg az emberiséggel kötött szövetségről, és óvja népét rosszakarói elől.

Megszakítás