Zsidó szervezetek azzal a kéréssel fordultak a UNESCO-hoz, hogy nyújtsanak segítséget Náchum próféta sírjának megmentésében. Az emlékhely az észak-iraki Ál-Kus városban található, és jelenleg a megsemmisülés veszélye fenyegeti. Mivel a sír a bagdadi központi hatalom és az iraki kurdok fennhatósága alatt levő területek határán található, fennmaradása nem biztosított.

Az ősi, mintegy 2700 éves sír udvara piszkos és kövekkel szórták tele. A falak omladoznak, a régi, kőbe vésett héber feliratok egyre kevésbé olvashatóak. Többek közt található itt egy kőtábla, melyre a következő szöveget vésték:

„העומדים ומשתדלים בבנין כנסת אדוננו נביא נחום האלקושי זיע”א, הגבאי הנאמן כהרי יעקב, צמח ששון עבדו ובניו היקרים…””

“Aki segített felépíteni mesterünk, az ál kus-i Náchum próféta – érdemei védelmezzenek bennünket – zsinagógáját, a hű elöljáró Kehári Jáákov, szolgája Cemách Szászon és drágai fiai”

Az elhanyagolt épületet már csak egy asszír-keresztény család védelmezi saját elhatározásából. Az épület siralmas állapotáról készített felvételekkel kísért felhívás nyomán különböző zsidó szervezetek és a Kneszet számos képviselője fordult az ENSZ kulturális örökségeket óvó szervezetéhez, a UNESCO-hoz, hogy segítséget kérjenek az ősi zsidó szent hely védelmében: „Aggodalomra okot adó híreket hallunk az utóbbi időben az emlékhelyről, mely, amint azt tudják, geopolitikailag és gazdaságilag instabil területen fekszik.” Emellett párbeszéd is folyik a terület képviselőivel, és több szervezet is készen áll a közbelépésre, arra az esetre, ha az UNESCO-val folytatott egyezkedés nem járna sikerrel.

Náchum próféta sírját a helyi, kurdisztáni zsidók őrizték és tartották rendben a tízes-húszas évekig, amikor is Izraelbe alijáztak. Ezután a helyiek vállalták magukra a feladatot. Miután az arab országokat a legtöbb zsidó elhagyta, a zsidó emlékhelyek sorsa rosszra fordult. A Bagdadtól mintegy 100 km-re délre fekvő Jechezkel próféta sírjának héber feliratait például szinte teljes mértékben megsemmisítették. Két évvel ezelőtt az észak-iraki Moszulban az ISIS felrobbantotta Jona próféta sírhelyét.

Forrás: COL