Pár hete kétszáz gerer haszid férfi tesztelte tudását az egész Sászból, vagyis a Misna hat rendjéből – számolt be a VINnews amerikai ortodox hírportál szentföldi tudósítója.

A gerer rebbe, Reb Jákov Árje Alter (szül. 1939), valósággal ragyogott a boldogságtól amikor hallotta, hogy közösségének tagjai milyen kiválóan megfelelnek a jeruzsálemi konferencia központban tartott összejövetelen. A fárasztó, hosszú órákon át tartó beszámolóra most kétszáz gúri férfi vállalkozott, akiket a Tóra-világ legjelesebb tudósai vizsgáltak meg a legtekervényesebb kérdésekkel.

 

Középen a Gerer rebbe a vizsgáztatói pódiumon – Forrás: VINnews

A „vizsgabizottságban” részt vett a litvis (azaz nem-haszid) világ két kiemelkedő alakja is: Ráv Jicchok Zilberstein (szül. 1934), a Bné bráki Rámát Elchánán negyed áv bét dinje, vagyis az ottani vallási bíróság feje, illetve a holoni Kollel Bais Dovid vezetője, az orvosi etika egyik tudósa, mellette pedig Ráv Báruch Mordecháj Ezrachi (szül. 1929), a jeruzsálemi Ateres Jiszrael jesiva vezetője személyében.

A haszidok óriási talmudi műveltségről tettek tanúbizonyságot miután misnai idézetekben gazdagon megválaszolták a rabbik összes kérdését.

Az esemény egyébként nem véletlenül került chesván hónap 7-én megrendezésre, ekkor van ugyanis Jehuda Méir Shapiro (1887–1933) lublini rabbi jorcájtja, aki 1923-ban megalapította a dáf jomi mozgalmát, hogy világszerte növelje a zsidók körében a Sász ismereteit.

Ha érdekli hogyan zajlik egy ilyen esemény, a tavalyi vetélkedőbe belenézhet.

Az ünnepség továbbá azért is jelentős a Gerer haszidoknak, mert húsz évvel ezelőtt Reb Jákov Árje gyökeres változást vezetett be a gúri jesivaoktatásban. Az addigi mélységekre összpontosító tanulási rendet megváltoztatta, hogy a bócherek a sporadikus elmélyülések helyett, az egész Talmudban tájékozottak legyenek, ráadásul az általánosan bevett bábeli mellett, a jeruzsálemi Talmud, illetve a Sulchán Áruch törvénykönyv tanulmányozására is ösztönzött, mely könyveket jesivákban csak ritkán tanulnak. Most bebizonyosodott, hogy a változtatás pozitív volt, másfelől viszont többek között a gúri jesivák radikális átszervezése vezetett a haszid dinasztiában bekövetkezett töréshez, hogy Reb Shaul (szül. 1957), aki a változtatásig a közösség jesiváját vezette, 2019-ben végül saját közösséget alapított Kehilász Pnéj Menáchem néven.

 

3 milliárd forintos ingatlant vásárolt Ráv Shaul közössége

A több mint 1500 négyzetméter alapterületű ingatlanban van egy korábbi jesiva k’tánát, több lakás és garázs is.