A Sorsok Háza új vezető testülete kedden ismertette a kiállítás új koncepcióját az IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance – Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség) küldöttei előtt Luxemburgban.

A közel kétórás előadás során Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija es Yitzhak Mais, az új koncepciót megalkotó szakmai testület vezető kurátora felvázolták a készülő kiállítás irányvonalait, céljait és mindazokat a témákat, amelyeket fel kíván dolgozni. A beszámolóból kiderült, hogy a projekt új koncepcióját a Sorsok Háza új vezető testülete állította össze, és a tervek továbbalakításának néhány héttel ezelőtt a magyar kormány is zöld utat engedett.

A prezentáción az IHRA küldöttei megismerkedhettek az új vezető testület tagjaival, különös tekintettel a széles körű reputációval bíró nemzetközi szakértőkkel, mint a két évtizeden keresztül a jeruzsálemi Jad Vasem történelmi igazgatójaként tevékenykedő Yitzhak Mais, Esther Farbstein izraeli holokauszttörténész, illetve David Marwell történész, a New-York-i Zsidó Örökség Múzeumának volt igazgatója.

A prezentáción elhangzott, hogy a vezető testület által meghatározott új elképzelés a magyar holokauszt egyedi, mégis sokoldalú történetét és az ebből levonható örök és általános érvényű tapasztalatokat kívánja bemutatni úgy, hogy kiemelt figyelmet fordít majd azokra a specifikusan magyar körülményekre is, melyek mind társadalmi, mind jogszabályi értelemben lehetővé tették a magyarországi zsidók üldöztetését.

Mindemellett az anyag a zsidók hősies ellenállására, és az üldözött honfitársaikat önfeláldozóan megmenteni igyekvő magyarok példaértékű történeteire is összpontosítani fog. Az új vezető testület által összeállított anyag hangsúlyozta, hogy a magyar zsidóság holokausztját olyan történelmi és európai kontextusba kell helyezni, amely az antiszemitizmus társadalmi és jogi formáival vette kezdetét, és amely megteremtette azt a légkört, ami ahhoz vezetett, hogy Magyarország 1944-es náci megszállására számottevő ellenállás nélkül kerülhetett sor.

„A múzeum tartalma a történelmi igazságot visszhangozza oly módon, hogy mind a magyar társadalom, mind a zsidó közösség szívébe hatoljon. Tisztában vagyunk a korábbi kritikákkal. Fontos volt számunkra, hogy fokozott figyelmet fordítsunk valamennyi megjegyzésre, ami elhangzott, mert amikor a holokauszt emlékezetéről van szó, nem lehet helye külön utas vagy szektariánus megfontolásoknak” – hangsúlyozta Köves Slomó.

„Amikor az új elképzeléseket kifejtő anyagon dolgoztunk, két fő célunk volt, amelyek összekapcsolódtak egymással. Egyrészt azt akartuk, hogy teljes mértékben és hitelesen közvetítsük a magyar zsidóság holokausztjának történelmi igazságát, beleértve a magyar intézmények szerepét és a társadalmi kontextust, amelyben a zsidók üldöztetése megtörténhetett. Másrészről úgy akartuk ezt megtenni, hogy az anyag fajsúlyos és edukációs jellegű releváns üzenetet közvetítsen minden magyar fiatal számára, aki meglátogatja a múzeumot. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési terv sikeresen és kiegyensúlyozott módon ötvözi ezt a két fontos célt” – tette hozzá Yitzchak Mais, aki külön kiemelte a magyar kormány képviselői részéről tapasztalt nyitottságot és őszinteséget az alkotó folyamat elmúlt 9 hónapja során.

Az előadáson elhangzottak kedvező fogadtatásban részesültek a küldöttek részéről. Az IHRA plenáris ülése elfogadta a magyar delegáció meghívását, és felhatalmazta a szövetség elnökét, hogy jelöljön ki egy, az IHRA egyes szakterületeit megjelenítő szakértői csoportot, hogy az javaslataival és észrevételeivel támogathassa a Sorsok Háza múzeum nemzetközi vezető testületét.

Thomas K. Yazdgerdi, az amerikai Külügyminisztérium holokauszttal foglalkozó különleges megbízottja legfrissebb Twitter-üzenetében azt emelte ki, hogy a magyar küldöttség inkluzivitást és történelmi pontosságot ígért a mai bemutatkozáson.

Kép megtekintése a Twitteren
 
 
Közben a Szombat portál is beszámolt az ülésről, amelynek során elhangzott, hogy a múzeumon dolgozó csapat több más zsidó szervezetet is elkezdett felkeresni a koncepcióval, és ennek keretében a magyar neológia egyes vezetőivel is találkozott. A zsidó lap ezért megkereste Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét, aki szerint „semmiféle formális megkeresés nem történt, a Sorsok Házával kapcsolatos legújabb fejleményekről a sajtóból értesültek”.
 
Forrás: neokohn.hu 
Megszakítás