Az ügyeskedők a Timnában bányászott rézzel ötvözték az ezüstöt mintegy 3000 éve.

A Haifai Egyetem és a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint a Földközi-tenger keleti medencéjében súlyos ezüsthiány alakult ki a polgári időszámítás előtt 1200 és 950 között, éppen, amikor a zsidó törzsek megkezdték a honfoglalást. A problémát a könnyebben és helyben hozzáférhető rézzel orvosolták, melyet az ezüsttel ötvöztek igen nagy részarányban és még arról is gondoskodtak, hogy az ötvözet megtartsa ezüstös csillogását.

“Az ezüsttömbökben alacsony volt a valódi ezüst aránya, ezért olyan anyagokat, például arzént is az ötvözethez adtak, melyek biztosították az ezüstös színt. Ez is azt bizonyítja, hogy szándékos hamisításról beszélhetünk” – mondták a kutatók, akik Bét-Seánból, Megidóból és Askelonból gyűjtöttek mintákat. Véleményük szerint az ezüsthiány lehet a vaskorban lezajlott közel-keleti népvándorlás egyik indoka.

A régészek elmondták, hogy ebben az időszakban még nem vertek pénzt ezen a területen, hanem különböző méretű ezüstdarabokat használtak fizetőeszköz gyanánt, így különösen fontos volt a valódi ezüsttartalom.

A kutatásban részt vevő Cila Esel rámutatott, hogy a vaskort megelőző és az azt követő időszakokból feltárt ezüstgyűrűk 100%-ban ezüstből készültek. A vaskorban azonban akár a 80%-ot is elérhette az ezüstötvözetek réztartalma, és ezt arzénnal dúsították, hogy megmaradjon az ezüst jellegzetes színe. A hamisításra azért volt szükség, mert elapadtak az ezüst beszerzési forrásai, a kereskedelemben azonban továbbra is az ezüst volt az elfogadott fizetőeszköz.

A kutatók kíváncsiak voltak arra is, hogy a honfoglalás kori Izraelben használt ezüst honnan érkezett erre területre. Más esetekben a kutatások a mai Spanyolország területét jelölték meg forrásként. Egy ilyen vizsgálathoz általában az ötvözetek higanytartalmának izotópos vizsgálatára van szükség, ám a hamisított ezüstötvözetek szennyezettsége miatt erre nem volt lehetőség. Feltételezéseik szerint a már korábban behozott ezüstöt keverték az Izrael déli területén fekvő Timna ősi bányáiból kitermelt rézzel.

Esel a Bibilában, Jechezkél (Ezékiel) könyvében (22:18-22) talált utalást az általa vizsgált jelenségre:

“Ember fia, lett nekem Izrael háza salakká, mindnyájan réz és ón és vas és ólom a kohó közepette, ezüstsalakká lettek.  Azért így szól az Úr, az Örökkévaló: mivel mindnyájatok salakká lettetek, azért íme én összegyűjtelek benneteket Jeruzsálem közepébe; amint összegyűjtenek ezüstöt és rezet és vasat és ólmot és ónt a kohó közepébe, hogy tüzet szítsanak rá, hogy megolvasszák, úgy foglak összegyűjteni haragomban és hevemben; beteszlek és megolvasztlak benneteket. Egybehozlak benneteket, és szítom rátok indulatom tüzét, hogy megolvadjatok közepette.  Valamint megolvad az ezüst a kohóban, úgy fogtok ti megolvasztatni benne; és megtudjátok, hogy én, az Örökkévaló ontottam rátok hevemet.

“Ez egy olyan metafora, mely Isten és Izrael népének viszonyát írja le, de akár utalhat a korban megszokott praktikára is, amikor az ezüstöt más fémekkel, rézzel, vassal és ólommal ötvözték” – mondta a kutató.

 

zsido.com

 

Forrás: JPost