Vannak dolgok, amik együtt jár­nak a 21. századi életformá­val. Az életünk természetes ré­szét képezik a járműveink, a te­lefonjaink vagy a hideg-meleg folyóvíz az angol wc-s fürdőszobánkban. A 21. századi nagyvárosi létforma közismert elemeit képezik a különböző biztonsági rendszerek is, a fegyveres őröktől a köztéri kamerákon át a beléptetőkapukig. Vannak azonban, akik szerint a fémdetektoros beléptetőkapu nem egy egyszerű biztonsági rendszer, hanem a vallásszabadság sárba tiprása. Jeruzsálemet, Jehudát és Somront az elmúlt héten elárasztotta a terror és a pusztítás, mert vannak, akik azt gondolják, nem az élet védelme, hanem a gyilkosság joga áll mindenek felett.

Ezelőtt 1948 évvel Je­ruzsálem lán­gokban állt. Lakói elkeseredett küzdelmet vívtak a rájuk rontó pusztítás ellen, minden erejükkel védelmezték szent városukat, és vallásuk legszentebb helyét, a Templom hegyen magasodó Szen­télyt. Ennek a csodálatos épület­nek, ahova egykor zsidók tízezrei zarándokoltak el, hogy eleget tegyenek az Örökkévaló parancsolatainak és bizonyságot tegyenek hitükről, mára csak egyetlen fala áll. A zsidó nép pedig közel két évezrede gyászol. A három gyászhétben, és annak utolsó kilenc napján idén nem csak a jeruzsálemi Szentélyt gyászoljuk, hanem a legutóbbi terrortámadások áldozatait, a drúz rendőröket éppúgy, mint a Solomon család tagjait.

Bölcseink szerint a Szentélynek – az elsőnek és a másodiknak egyaránt – a zsidó népen belüli széthúzás miatt kellett elpusztulnia. A lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi azt tanította, hogy a legjobb, amit Izrael és az ott élők biztonságáért tehetünk, ha még több micvát teszünk, ha még jobban odafigyelünk a jócselekedeteinkre. A Rebbe egy tíz tételből álló listát is összeállított, amelyen olyan „akciók” szerepelnek, amikkel szentebbé, s ez által jobbá és biztonságosabbá tehetjük a világot. Ezek a következők: adakozás; felebaráti szeretet; szent könyvek beszerzése és tanulmányozása; kóserság; zsidó oktatás; mezüze felhelyezése; a családi élet tisztasága; tóratanulás; az imaszíjak felvétele; szombati és ünnepi gyertyagyújtás. Ezekkel az egyszerű lépésekkel védhetjük mi magunk is Izraelt. 

Steiner Zsófia