Áprilisban kezdődik a beiratkozás az általános iskolák első évfolyama számára. A szülők jó előre igyekeznek tájékozódni a lehetőségekről, hogy megtalálják gyermekeik számára a legmegfelelőbb intézményt. Ezt szerették volna a Bét Menáchem Héber-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskolában segíteni. Az iskola vezetői és a leendő elsősök tanítónői egy találkozón ismertették a szülőkkel az iskola oktatási és nevelési szemléletét.

A legfontosabb felmerülő kérdés az volt, hogy ugyanúgy mindent megtanulnak-e a diákok itt, mint egy állami iskolában. A válasz erre egy határozott nem volt. Nem, itt nem ugyanúgy tanulnak meg mindent, hanem sokkal jobban. Akk­reditált intézményként ugyan­azt a tanmenetet követik, mint bármelyik általános iskola az országban, ugyanakkor egyedülálló lehetőségeket tudnak biztosítani a gyerekeknek. A kis osztálylétszám lehetővé teszi a valódi differenciált oktatást: a felzárkóztatást és tehetséggondozást egyaránt.

Az intézményben nagy hangsúlyt helyeznek a készségszintű számítástechnikai tudás megszerzésére, így már első osztálytól tanítanak informatikát. A diákok sikerrel szerepelnek a tanulmányi versenyeken. A központi kompetenciamérésen pedig a magasan az országos átlag felett teljesítettek.

A találkozón olyan szülők is megszólaltak, akiknek már jár gyereke az iskolába. Egy tanítónő végzettségű édesanya szakmai szemmel szerzett tapasztalatait osztotta meg a többiekkel. Egy másik édesanya arról beszélt, hogy mindenképpen jó világi oktatást nyújtó intézményt kerestek gyermekeiknek. A mai magyar közoktatás azonban nem volt meggyőző számukra, míg a Bét Menáchemben naprakész tudást és valóban fontos készségeket sajátítanak el a gyerekek.

A megbeszélésen részt vett egy Holokauszt-túlélő nagymama is. Az ő kérdésére arról is szó esett, hogy a gyerme­kek későbbi boldogulása szem­pontjából mennyire fontos az a családias, megtartó „fé­szek­me­leg” légkör, ami az egész intéz­ményben uralkodik. Ebben meg­erősödik a gyerekek önbizalma, megtapasztalhatják, mi­lyen erősségeik vannak és hogy képesek a fejlődésre is. Itt nem arra kíváncsiak, hogy mit nem tud a gyerek, hanem segítenek neki, hogy kiteljesítse a ké­pességeit – hangsúlyozták a szü­lők.