2013 szeptemberében vezették be az általános iskolákban önálló tantárgyként az erkölcsi nevelést. Törvényi előírások értelmében a szülők írásban nyilatkozhatnak, hogy gyermekük etika-, vagy hit- és erkölcstan oktatásban részesüljenek-e. Ha most készül első osztályba gyermeke, az iskolai beiratkozásnál kell nyilatkozni ennek részleteiről. Azok az idősebb gyermekek, akik váltani szeretnének etikáról hit- és erkölcstanra, május 20-ig tehetik ezt meg írásos nyilatkozat formájában, melyet az intézménybe kell benyújtani, ahová jár a gyermek. Fontos, ha a szülők nem nyilatkoznak az előbb megadott időpontig, gyermekük automatikusan etikaoktatásban fog részesülni. Most minden szülőt arra biztatunk, hogy válasszák az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség profi tanárait. 

 

„2013 óta tart az EMIH általános iskolákban kötelező hit- és erkölcstanoktatást. Folyamatosan fejlesztjük a tankönyvarzenálunkat, idén két új tankönyvet is lefordíttattunk, melyekkel még színesebbé és érdekesebbé tehetjük gyermekek számára a játékos tanulást a zsidó hitről” 

– mondta el Szilánk Zsuzsa, az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség kötelező hit- és erkölcstan vezetője.

„Pedagógusaink között van héberül és angolul beszélő is, így nemcsak a zsidó életbe vezetik be a tanulókat, de egy nyelvet is tökéletesen elsajátíthatnak. Közösséget biztosítunk a gyermekeknek és bevonjuk őket az EMIH közösségi rendezvényeibe is, melyeket ifjúsági szervezeteink rendeznek: AlefKids, Cteen, KabalatKids. Eddigi tapasztalataink alapján, rengeteg család választotta már felsőoktatási intézményünket a Maimonidész Gimnáziumot, miután ilyenformán megismerkedtek velünk”

– tette hozzá a vezető.

Az EMIH tanárai megtanítják a kicsiknek a héber abécét, bevezetik őket a zsidó vallásba és életmódba, valamint betekintést nyerhetnek a közösség mindennapi életébe is, ráadásul akár már egy gyermekért is elmennek az iskolába, ha őket választják a szülők. 

Az EMIH – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által kidolgozott tematika egy nyolc évre lebontott, szervesen egymásra épülő anyag, amely magában foglalja a tórai hetiszakaszok, zsidó szokások, alapvető imák, zsidó etika és morál, ünnepek, héber betűk és énekek ismeretét. A tanfolyamon, az EMIH által összeállított tankönyvekből interaktív, játékokkal gazdagított gyermekközpontú foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek úgy, hogy a kurzus mindvégig a tudás értékére és a pozitív közösségi élményre teszi a hangsúlyt. A foglalkozás a zsidóság általános témaköreiben ad tágabb ismereteket a hallgatóknak: Tórai-bibliai történetek, zsidó ünnepi hagyományok, imák, áldások, dalok, táncok. Zsidó ünnepek részleteibe – az általános tematikával párhuzamosan – a konkrét ünnepek előtt vezetik be az ifjú tanulókat.