A Központi Statisztikai Hivatal életminőséget vizsgáló kutatása ezúttal a 100 000 főnél nagyobb lakossággal bíró városokat vette célba. Az első helyen a Tel Avivtól keletre fekvő Kfár Szábá végzett, majd a Tel-Avivval egybeépült Rámát Gán és az attól kissé délkeletre fekvő Rechovot következett. A lista végére Jeruzsálem, Asdod és Bát Jám került.

A felmérés során azt vizsgálták, hogy 42, életminőséget mérő kategória miként viszonyul az országos átlaghoz. Kfár Szábában 30 kategória került az átlag fölé, a fővárosban viszont 35 az átlag alá.

Kfár Szábában a várható átlagos életkor is különösen magasnak bizonyult és elérte a 84.8 évet. A városban dolgozók közel háromnegyede a képzettségének megfelelő állást tölt be, a lakónegyedek nincsenek túlzsúfolva, az emberek 95.3%-a elégedett a lakókörnyezetével, 91.8%-a pedig a lakásával is. A város tisztaságával és gazdasági helyzetével 73.2% elégedett. Az internethasználat eléri a 93.8%-ot és a munkavállalók mindössze 0.4%-a kényszerül akarata ellenére részmunkaidőben dolgozni.

Rámát Gán vezet a szemét újrafeldolgozásában – a hulladék 43.1%-át képesek újrahasznosítani. Ebben a városban számoltak be a legkevesebben (18.6%) arról, hogy hátrányos megkülönböztetés érte volna őket. Rechovot azzal tűnik ki, hogy a dolgozók 52.4% érzi úgy, hogy esélye van a munkahelyi előmenetelre.

Ezek után nem meglepő, hogy az országrészek közötti versenyben Tel-Aviv körzete végzett az első helyen. Itt lehet a legnagyobb eséllyel karriert építeni, alacsony a csecsemőhalandóság, a depressziósok aránya, kimagasló szintű a középiskolai oktatás, hatékony a tömegközlekedés, az emberek megbíznak a jogrendszerben, gondot fordítanak a környezetvédelemre és sokan veszik igénybe az online elérhető kormányzati szolgáltatásokat. Az utolsó helyen Jeruzsálem körzete végzett, ahol 36 kategóriában csúsztak az országos átlag alá, és csak 16 kategóriában kerültek az átlag fölé. Országos szinten egy év alatt 31 kategóriában mértek javulást és 24 kategóriában hanyatlást.

A foglalkoztatottság 61.1%-on állt. Az emberek meglepően nagy része, 90.5%-a elégedett a munkájával, 62.7%-uk a fizetésével is. A munkahelyi balesetek száma sajnálatosan növekedett, ez 1781 dolgozót érint minden százezerből. A közlekedési balesetekben elhunytak száma 3.5-ről 4 főre nőtt, a súlyos sérültek száma pedig 24.2-ről 26.7-re, szintén százezer emberre vetítve. A várható átlagos életkor nők esetében 84.7 év, férfiak esetében pedig 81 év.

Folyamatosan nő az önkéntes munka népszerűsége is, mely a 2002-es 15%-ról 23%-ra emelkedett.

A gyors ütemben egymást követő parlamenti választások eredményeként a kormányban csak a megkérdezettek 41.2%-a bízik és a jogrendszerben is csak 56.3%. A választási hajlandóság 71.5%-on áll, miközben 2002-ben még 86.9% volt.

 A vizsgálat külön kitért a koronajárvány okozta változásokra is. 2020 januárja és októbere között a foglalkoztatottsági ráta jelentősen romlott és már csak 58.2%-ot tesz ki. A hosszútávú munkanélküliség 16.2-ról 26.5 százalékra emelkedett. A közlekedési balesetek száma csökkent, ám többen jelezték, hogy erőszakosan léptek fel velük szemben a közutakon. A járvány kitörése óta 5%-kal nőtt azok száma, akik rossznak ítélték meg az egészségügyi állapotukat és nőtt a depresszióval küzdők száma is.

A halálozási mutatók március és október között 10.7%-kal haladták meg az előző évit. A koronavírus a halálozások 21%-áért volt felelős. Az emberek bizalma az ország vezetésében 22%-kal csökkent és az izraeliek 42.2 százaléka érezte úgy, hogy romlott az életszínvonala. Bár a beoltottak száma átlépte az egymillió főt és már a gazdaság megnyitásának ütemtervéről vitáznak, az emberek 19.7%-a mégis úgy véli, hogy a következő egy évben tovább romlik majd gazdasági helyzete.

zsido.com

Forrás: JPost