A statisztikák szerint 4.7 milliárd szülésre egyetlen ilyen esik. A zsidó történelemnek azonban volt egy szakasza, amikor a nők rendszeresen hatos ikreknek adtak életet.

A napokban jelent meg az a hír, hogy Strasbourgban egy zsidó édesanya hatos ikreknek adott életet. A kisbabák – öt lány és egy fiú – igen korán, a terhesség 24. hetében jöttek világra, súlyuk 630 és 730 gramm között mozog, és minden bizonnyal hónapokat kell még kórházban tölteniük, mielőtt hazamehetnek.

A gyakran emlegetett midrások olyan történetek, melyek a tórai történeteket magyarázzák, egészítik ki, látják el további jelentésekkel és interpretációkkal. A midrások két nagy csoportra oszthatók, az egyikbe azok a történetek tartoznak, melyek a vallási joggal és gyakorlattal foglalkoznak, a másikba pedig azok, melyek a bibliai narratívát teljesítik ki, vagyis a szöveget magyaráz, érthetőbbé tevő történeteket mesélnek el. Ezek közé tartozik a hatos ikrek születése is.

A Mózes második könyvét nyitó Smot hetiszakaszban azt olvassuk, hogy Jáákov és családja összesen hetven lélekkel ment le Egyiptomba, ott azonban 210 év leforgása alatt hatalmas néppé lett, és a kivonuláskor 600 ezer, húsz évesnél idősebb férfi hagyta el a szolgaság földjét:

És vonultak Izrael fiai Rámszészből Szukotba, mintegy hatszázezer gyalogos, a férfiak a gyermekeken kívül. (M.II. 12:37)

A magyarázok azt mondják, hogy ez a szám azt jelenti, hogy a nőkkel, idősekkel és gyerekekkel együtt összesen mintegy hárommillióra tehető a kivonulás nemzedékének lélekszáma. A Tóra elmeséli, hogy ez az óriási számbeli növekedés annak volt köszönhető, hogy minél jobban sanyargatták a zsidókat az egyiptomiak, ők annál többen lettek:

De amint sanyargatták őt, úgy sokasodott és terjeszkedett. (M.II. 1:12)

Fáraó megtiltotta a zsidó férfiaknak, hogy visszatérjenek otthonaikba, azt remélve, hogy ezzel megakadályozhatja a zsidó nép növekedését. A zsidó nők azonban – meséli nekünk a midrás – kimentek a mezőre, oda, ahol férjük pihent a fárasztó nap után, hallal és borral látták el a férfiakat, és miután így jóllakatták őket, bronztükreik segítségével kicsinosították magukat. Így tették magukat kívánatossá a férjük számára, és így voltak képesek fenntartani a zsidó nép növekedését. Jutalmul a bronztükreik anyagából készül a kijor, a kézmosó medence, amely a sivatagi hajlékban, a miskánban szolgálta a szolgálatteljesítő papokat.

A midrás azt is elmeséli, hogy különleges áldás hullott a zsidókra ezek után: a nők rendszeresen hatosikreket hoztak a világra. Honnan tudjuk ezt? Ezt olvashatjuk a szövegben (M.II. 1:7)

Izrael fiai pedig szaporodtak és nyüzsögtek, megsokasodtak és elhatalmasodtak igen nagyon, és megtelt az ország velük.

Tudjuk, hogy a Tórában nincsen felesleges szó, minden egyes kifejezésnek jelentősége van. Ha a szöveg ugyanazt az eseményt több szinonimával írja le, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy ez üzenetet hordoz a számunkra:

  1. páru: szaporodtak
  2. vájisrecu: nyüzsögtek, nagyon sokan lettek
  3. vájirbu: megsokasodtak
  4. vájáácmu: megerősödtek, hatalmasakká lettek
  5. meod: nagyon
  6. meod: nagyon,

… és megtelt velük az ország.

A midrás azt mondja, hogy a Tóra így, a hatféle kifejezés által értesít minket arról, hogy a zsidó nők minden szülés alkalmával hatos ikreknek adtak életet. Az Örökkévaló azt akarta, hogy a zsidó nép növekedjen, és ezt Fáraó gonosz terve sem volt képes megakadályozni, sőt: minél több rendelkezést hozott, mely a zsidók életét megnehezítette, annál inkább szaporodtak és sokasodtak.

Az egyik leghíresebb kommentátor, a középkori Franciaországban élt Rási hozzáteszi, hogy nemcsak, hogy hatos ikrei születtek a nőknek, hanem minden egyes nő legalább tízszer szült, vagyis legalább hatvan gyermeke született!

Mázál tov!

zsido.com