A strasbourgi nagyzsinagógában avatták fel a város és az alsó-rajnai régió új rabbiját, Avraham Weilt.

Az ünnepségen jelen volt a francia és a tartományi kormány több képviselője és számos közelebbi és távolabbi hitközség rabbija.

“Napjainkban visszatér Strasbourg régi dicsősége, mely méltóvá teszi a várost arra, hogy a Tóra koronáját viselje. Több mint ezer zsidó ül és tanulmányozza bölcseink tanítását, számos jótékonysági és közösségi intézmény működik a városban. Ezek közül a legjelentősebb a rabbinikus bírákat képző tanház, melyet a Franciaországi Zsidók Központi Tanácsa alapított.” – mondta Pinchas Goldschmidt rabbi, az Európai Rabbik Konferenciájának elnöke.

A szertartás Avi Ohayon kántor és a nagyzsinagóga kórusának zsoltáréneklésével kezdődött.  A beszédek elhangzása után Weil rabbit egy tálittal, azaz imalepellel ajándékozták meg, ő pedig a következő szavakkal fordult a közösséghez: “Méltatlan vagyok erre a jóindulatra. Tisztelettel és megbecsüléssel veszem át a rabbiságot abban a városban, ahol világnagyságok szolgáltak. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy méltó legyek e szent dinasztiához. Tudatában vagyok a rám és az ifjú nemzedékre váró kihívásoknak. A legfontosabb feladat a jövőre nézve, hogy közel hozzuk a fiatalokat, és a dicső múlt lángját életben tartva építsük a jövőt, erősítsük közösségeinket, valamint a Tóra és a jótékonyság intézményeit.”

Az új rabbi beszéde után átadták a Franciaországi Zsidók Központi Tanácsának hivatalos megbízó oklevelét, majd imát mondtak Franciaországért. Ezt követően Jean-Luc Marx belügyminiszter emelkedett szólásra. “Franciaország a zsidó közösség adósa. Szerepvállalásunk a Vichy-kormányban hozzájárult az európai zsidóságot pusztító holokauszthoz. Büszkék vagyunk a zsidóság megújulására, melyet nem gátolhat az Európában újjáéledő antiszemitizmus sem.” A miniszter ezután méltatta a zsidó közösség ezer éves történelmét Franciaországban, és a kormány nevében ígéretet tett arra, hogy küzdeni fognak a zsidógyűlölet ellen és biztosítják, hogy az ország zsidó lakossága békében és nyugalomban élhessen vallását és hagyományait gyakorolva.

Avraham Weil rabbi Strasbourg szülötte. Rabbinikus tanulmányait Párizsban folytatta. Oklevele megszerzése után Toulouse rabbijaként szolgált és tagja lett az Európai Rabbik Konferenciájának állandó bizottságának.

Forrás: Arutz7