Szakaszunk – Vájákhél (2Mózes 35:1-38:20.) –, miután megismétli a szombat szentségének megőrzésére szóló utasítást leírja, hogyan készült a Hajlék. A kapcsolat a Hajlék építése és a szombat megőrzése között – nyilvánvaló: “az, hogy megparancsoltam nektek a Hajlék felállítását és az ezzel kapcsolatos munkálatokat, nem jelenti azt, hogy a munkálatok hatályon kívül helyezik a szombatot”. További halachikus kapcsolat a szombat és a Hajlékkal kapcsolatos munkálatok között, hogy mindazt a 39-féle munkát, ami a Hajlék felépítéséhez és alkatrészeinek elkészítéséhez kellett – tilos szombaton végezni. Itt fordul elő a szombati tűzgyújtás tilalma is.

22. Vájákhél: Dolgozni is kötelesség.

Szakaszunk — Vájákhél (2Mózes 35-38:20.) –, miután megismétli a szombat szentségének megőrzésére szóló utasítást leírja, hogyan készült a Hajlék. A kapcsol…

Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.) פָּרָשָׁת וַיַּקְהֵל

A hetiszakasz tartalmából

  • Mózes egybegyűjti Izrael fiait, és újfent elismétli nekik a szombat megtartásának parancsolatát. Majd közvetíti nekik az Örökkévalónak a Miskán (Szentély) elkészítésére vonatkozó utasításait. – 2Mózes 35:1–20.
  • A nép bőséggel adományoz a Miskán céljára a szükséges anyagokból; hoznak aranyat, ezüstöt, rezet, kék, bíbor és vörös színűre festett gyapjút, kecskeszőrt, sodrott lent, állatbőröket, fát, olívaolajat, illatos fűszereket és drágaköveket. A végén már Mózesnek kell leállítania az adakozást. – 2Mózes 35:21–36:7.
  • Egy csapat bölcslelkű mesterember elkészíti a Miskánt, annak minden felszerelésével együtt (ahogyan azok már az előző hetiszakaszokban [2Mózes 25–31.] és újra e hetiszakaszban részletesen fel vannak sorolva): három réteg tetőborítást, 48 darab arannyal bevont fapanelt és hozzá 100 ezüstből való talapzatfoglalatot; a paróchet-et (függönyt), amely elválasztja egymástól a Miskán két helyiségét és a mászách-ot, amely a bejárata előtt van kifeszítve; a Frigyládát és annak kerubokkal díszített fedelét; az asztalt és a színkenyereket; a hétágú menórát annak különlegesen elkészített olajával; az aranyoltárt és a rajta elégetendő füstölőszert; az égő áldozatokhoz használt szabadtéri oltárt és annak egész felszerelését; a drapériákat, támasztópóznákat és talapzatfoglalatokat az udvar számára; valamint a vizesmedencét és annak talapzatát az összegyűlt réztükrökből. – 2Mózes 36:8–38:19.

Ajánlott olvasmányok:
A hetiszakasz teljes szövege
Rási kommentárja a hetiszakaszhoz (PDF)
Naftali Kraus: A hetiszakasz a chászid folklór tükrében
Köves Slomó: Mire panaszkodott a szombat?
Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: