Szakaszunk – Pekudé (2Mózes 38:21-40:38.) – a Hajlék építésének számadásával foglalkozik. Ennyi és ennyi arany, ezüst, stb. jött be a gyűjtőakció során, amiből ennyit és ennyit fordítottak ilyen és ilyen célokra. Sokkal több nyersanyag jött be, mint amire szükség volt és a maradékot a Hajlék (Szentély) kincstárában helyezték el. A Hajlékot a mesteremberek darabokban készítettek el, majd elhozták Mózeshez, aki összeszerelte a részeket és felállította a Hajlékot az egyiptomi kivonulás utáni második év első hónapjának elsején.

23. Pekudé: Az emberi tett értéke.

Szakaszunk — Pekudé (2Mózes 38:21-40:38.) — a Hajlék építésének számadásával foglalkozik. Ennyi és ennyi arany, ezüst, stb. jött be a gyűjtőakció során, am…

Pkudé (2Mózes 38:21–40:38.) פָּרָשָׁת פְקוּדֵי

A hetiszakasz tartalmából

  • Mózes számba veszi a nép által a Miskán építésére adományozott aranyat, ezüstöt és rezet. Becálél, Oholiáb és segédeik elkészítik a nyolc papi ruhadarabot – az éfod-ot (kötényszerűt), a chosen-t (melldíszt), a möil-t (köpenyt), a cic-et (aranylemezt), a süveget, a köntöst, az övet és a nadrágot – úgy, ahogyan korábban (2Mózes 28.) az Örökkévaló Mózesnek meghagyta. – 2Mózes 38:21–39:31.
  • Az elkészült Miskánt annak minden alkotóelemével együtt Mózes elé viszik, aki felállítja, majd felkeni azt a különleges, erre a célra készített olajjal, Áront és négy fiát pedig pappá avatja. Egy felhő jelenik meg a Miskán fölött, jelezve, hogy az Isteni Jelenlét eljött, hogy benne lakozzék. – 2Mózes 39:40–40:38.

Ajánlott olvasmányok:

A hetiszakasz teljes szövege
Rási kommentárja a hetiszakaszhoz (PDF)
Naftali Kraus: hetiszakasz a chászid folklór tükrében
Köves Slomó: Az arany Istené, az ezüst Mózesé
Köves Slomó: Ha sötét van menni kell
Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjaiból

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: