Szakaszunk – Mecóra (3Mózes 14:1-15:33.) – a lepraszerű bőrbetegségek felismerésével és gyógyításával foglalkozik, ami a kohaniták feladata volt. Háromféle leprát különböztet meg az Írás: ami az ember testét, ruháit, illetve háza falait érinti. A beteget karanténba zárták, és a kohanita feladata volt megállapítani, elmúlt-e a bőrbetegség (cáráát), melynek különböző fajtáit e szakasz ismerteti. Bölcseink felfogása szerint a cáráát olyan – szellemi eredetű – betegség, ami büntetésként sújtja az embert különböző vétkek (mint pletyka, kibeszélés, rágalom, stb.) miatt.

Kinek árt a pletyka? (Mecórá)

Heti szakasz Köves rabbival: MecóráMecórá (פָּרָשָׁת מְּצֹרָע)Szakaszunk – Mecórá (3Mózes 14:1-15:33.) – a lepraszerű bőrbetegségek felismerésével és gyógyít…

Möcorá (3Mózes 14–15.) פָּרָשָׁת מְּצֹרָע

A hetiszakasz tartalmából

  • Az előző hetiszakasz tárgyalta a möcorá (leprás, poklos személy) jeleit – a leprás olyan spirituális betegséggel sújtott személy, akit ez a kór rituálisan tisztátalanná tesz. Az e heti tórai olvasmány annak részletezésével kezdődik, hogy a gyógyultnak ítélt leprást miképpen tisztítja meg a kohanita (pap) egy olyan különleges eljárással, amelyhez két madár, forrásvíz, egy cserépedény, egy darab cédrusfa, egy skarlát-vörös fonal és egy nyaláb izsóp szükséges. – 3Mózes 14:1–32.
  • Egy házon is kiütközhetnek a „poklosság” jelei, azaz vöröses vagy zöldes foltok jelenhetnek meg a falain. Egy tizenkilenc napig tartó folyamat során a kohanita eldönti, hogy a ház megtisztítható-e, vagy le kell rombolni. – 3Mózes 14:33–57.
  • Rituális tisztátalanságot idézhet elő egy férfinál magjának vagy valamilyen más váladékának folyása, vagy nőnél a menstruáció, vagy egyéb vérfolyás, mely állapotból a mikvében való megmerítkezéssel kell megtisztulni. – 3Mózes 15.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: