Szakaszunk – Bálák (4Mózes 22:2–25:9.) – részletesen leírja, hogyan bérelte fel páni félelemben Bálák, Moáb királya Bileámot, a mezopotámiai varázslót, hogy jőjjön és átkozza ki a határon felvonuló, Kánaánba készülő zsidó népet. Ezt Bileám “legjobb tudása szerint” meg is kísérli, de csütörtököt mond: átok helyett áldás jön a szájából.  

Ne csacsiskodj! (Bálák)

Heti szakasz Köves rabbival: BálákBálák (פָּרָשָׁת בָּלָק)Szakaszunk – Bálák (4Mózes 22:2-25:9.) – részletesen leírja, hogyan bérelte fel páni félelemben Bál…

Bálák (4Mózes 22:2–25:9.) פָּרָשָׁת בָּלָק

A hetiszakasz tartalmából

  • Bálák, Moáb királya, magához hívatja Bileám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Út közben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az Örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. – 4Mózes 22:2–41.
  • Bileám háromszor, három különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a Messiás eljöveteléről is prófétál. – 4Mózes 23–24.
  • Izrael fiai áldozatul esnek a moabita lányok csáberejének, és azok ráveszik őket, hogy leboruljanak Peor bálványa előtt. Amikor egy magas rangú izraelita tisztviselő nyilvánosan bevisz a sátrába egy midjánita hercegnőt, Pinchász mindkettőjüket megöli, véget vetve ezzel a nép körében dühöngő csapásnak. – 4Mózes 25:1–9.

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: