7. 📖 Ámosz könyve

Az első látomás

A sáskák

1. Így láttatta velem az Úr, az Örökkévaló: Íme sáskát alkot a sarjú növésének kezdetén; s íme sarjú a király kaszálása után.
2. És volt, midőn végképen fölemésztette a földnek füvét, mondtam: Uram, Örökkévaló, bocsáss meg, kérlek! Miképpen állhat meg Jákob? Mert kicsiny ő!
3. Meggondolta ezt az Örökkévaló. Nem lészen, mondja az Örökkévaló.
4. Így láttatta velem az Úr az Örökkévaló: s íme, a tűz által való harcot szólítja az Úr az Örökkévaló: az fölemésztette a nagy mélységet és felemészti a talajt.
5. És mondtam: Uram, Örökkévaló, hagyj föl, kérlek! Miképpen állhat meg Jákob? Mert kicsiny ő!
6. Meggondolta ezt az Örökkévaló. Nem lészen ez sem, mondja az Úr az Örökkévaló.
7. Így láttatta velem: s íme az Úr ott áll egy ólommal mért falon s kezében mérő-ólom.
8. És szólt hozzám az Örökkévaló: Mit látsz Ámósz? Mondtam: Mérő-ólmot. Mondta az Úr: Íme én mérő-ólmot alkalmazok Izraél népem közepette; többé már nem fogok megbocsátani neki.
9. És elpusztulnak Izráel magaslatai és Izraél szentélyei romba dőlnek én karddal támadok Járobeám háza ellen.
10. Ekkor küldött Amacja, Bét-Él papja, Járobeámhoz. Izraél királyához, mondván: Összesküdött ellened Ámósz Izraél házának közepette; nem bírja az ország elviselni mind az ő beszédeit.
11. Mert így szólt Ámosz: kard által fog meghalni Járobeám. lzraél pedig számkivetésbe fog menni, el a földjéről.
12. És szólt Amacja Ámoszhoz: Látó te, menj menekülj el Jehúda országába és ott egyél kenyeret és ott prófétálj!
13. De Bét-Élben többé már ne prófétálj, mert királyi szentély az, és birodalmi ház az.
14. Felelt Ámósz és szólt Ámácjához: Nem vagyok próféta, sem prófétának a fia nem vagyok, hanem marhatenyésztő vagyok és vadfügék szedegetője.
15. És vett engem az Örökkévaló a juhok mögül, és szólt hozzám Az Örökkévaló: menj, prófétálj népem Izraél felől.
16. Most pedig halljad az Örökkévaló igéjét: azt mondod te: ne prófétálj Izraél felől és ne szónokolj Izsáknak háza felől;
17. Azért így szól az Örökkévaló: Feleséged a városban fog paráználkodni, fiaid és leányaid kard által fognak elesni, földed mérő-kötéllel fog elosztatni, te pedig tisztátalan földön halsz meg, és Izraél számkivetésbe fog menni, el a földjéről.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek