Szakaszunk – Áchré Mot (3Mózes 16:1-18:30.) – a Jom Kippuri Szentély-szertartás módozatait, áldozatait, ismerteti, elsősorban azt a gyakorlatot, hogy a szolgálattevő főpap ún. “bűnbakot” küld a pusztaságba, amely “magával viszi Izrael népének vétkeit”. Ezenfelül a szakasz – amit gyakran együtt olvasunk a következő, Ködosim, szakasszal – a zsidó élet szentségéről tárgyal, ezzel kapcsolatos vonatkozásban előírásokat tartalmaz.

Jár kitüntetés a sikeres családi életért? (Ácháré Mot)

Heti szakasz Köves rabbival: Ácháré MotÁcháré Mot (פָּרָשָׁת אַחֲרֵי)Szakaszunk – Áchré Mot (3Mózes 16:1-18:30.) – a Jom Kippuri Szentély-szertartás módozata…

Ácháré (3Mózes 16–18.) פָּרָשָׁת אַחֲרֵי

A hetiszakasz tartalmából

  • Nádáv és Ávihu halálát követően az Örökkévaló óva int a „szentségbe” való illetéktelen belépéstől. Csupán egyetlen személy, a Kohén Gádol (a főpap), és ő is csupán egy évben egyetlen egyszer léphet be a Szentély legbelső helyiségébe, hogy ott felajánlja a megszentelt füstölőszert az Örökkévalónak. – 3Mózes 16:1–2.
  • Egy másik jellemzője az engesztelő napi szolgálatnak a sorsvetés, amelynek során eldől, hogy két kecskebak közül melyiket áldozzák fel Istennek és melyiket küldjék el, hogy magával vigye Izrael bűneit a pusztaságba. Ezen kívül még különböző más áldozatok is voltak, amelyek egy részét a vérrel együtt a kinti oltáron, más részének vérét pedig a Szentek Szentjében ajánlották fel. A „kinti” (Szentek Szentélyén kívüli) szolgálatot az egész évi díszes ruhájában végezte a főpap, amikor azonban a Szentek Szentjében lépett, egyszerű fehér ruhát öltött. Minden ruhacsere alkalmával meg kellett mosnia kezét és lábát. – 3Mózes 16:3–34.
  • A hetiszakasz óva int attól, hogy állat- és lisztáldozatot a Szentélyen kívül bárhol máshol hozzanak, megtiltja a vér fogyasztását, és részletesen tárgyalja azokat a törvényeket, amelyek tiltják a vérfertőzést, illetve más hasonlóan tilos nemi érintkezéseket. – 3Mózes 17–18.

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: