Visszatérés

 

Chok Hásvut – Az Izrael állam Visszatérési törvénye (1950.)

 

1§. Minden zsidónak joga van Izraelbe kivándorolni.

 

2§.

  1. a) Aliyázás – bevándorlói engedély alapján lehetséges.
  2. b) Bevándorlói engedélyt minden zsidó személynek megadnak – aki Izraelben kíván letelepedni –, a következő eseteken kívül:

* Aki a zsidó nép ellen cselekszik, vagy

* Aki a közösség egészségét vagy az állam biztonságát veszélyez­tet­he­ti, vagy

* Akinek erkölcstelen múltja van, amely a közösség békéjét veszély­ez­tet­heti.

 

3§.

  1. a) Az a zsidó, aki Izraelbe jött, és érkezése után letelepedési szándékát fejezi ki, jogosult – amíg Izraelben tartózkodik – új bevándorlói igazolványt / Töudát Ole-t / kapni.
  2. b) Az új bevándorlói igazolványhoz a 2§. B bekezdésében foglaltak ér­vényesek, azon eseten kívül, amikor az új bevándorló közösséget veszélyeztető betegsége Izraelbe történt megérkezése után jelentkezett.

 

4§. Minden olyan zsidó, aki a törvény érvénybe lépésének kezdete előtt érkezett Izraelbe, és minden zsidó, aki Izraelben született, úgy tekin­ten­dő, mintha kivándorolt volna a törvény szerint.

A törvény szerint az új bevándorlói jogok, melyek az új bevándorlónak járnak, érvényesek a zsidó származású személy gyermekének és uno­ká­já­nak is – azonkívül, aki bár zsidónak született, de saját akaratából kitért a zsidó vallás kötelékéből.

Ehhez a törvényhez kapcsolódik, hogy ki tekintendő zsidónak: zsidó­nak tekintendő, aki zsidó anyától született vagy betért a zsidó vallásba, és nem híve más vallásnak.