4. 📖 Kohelet – Prédikátor

És láttam én minden fáradságot

1. S rátértem én és láttam mindazon elnyomásokat, melyek történnek a nap alatt; s íme az elnyomottak könnye, s nincs nekik vigasztalójuk, s elnyomóik kezé­ből erőszak kél, de nincs nekik vigasztalójuk. 2. És dicsér­tem én a holtakat, azokat, kik rég meghaltak, inkább mint az élőket, kik még életben vannak; 3. de boldogabbnak mindkettőjüknél azt, ki még nem is lett, a ki nem látta; a rossz dolgot, mely történik a nap alatt. 4. És láttam én minden fáradságot és a cselekvésnek minden ügyességét, hogy az az egyiknek irígysége a másik ellen. Ez is hiúság és szélnek hajhászása. 5. A balga összefonja ke­zeit és saját húsát emészti. 6. Jobb teli tenyérnyi nyuga­lom, mint két teli maroknyi fáradság és szélhajhászás. 7. És rátértem én és láttam egy hiúságot a nap alatt: 8. van egy s nincs vele második, sem fia, sem testvére nincs neki; de nincs vége minden fáradságának, szeme sem lakik jó1 gazdagsággal: kiért fáradok én tehát, és megvonom lelkemtől a jót ? Ez is hiúság és rossz egy bajlódás! 9. Jobb a kettő mint az egy, mert van nekik jó jutalmuk fáradságukért. 10. Mert ha elesnek, az egyik föl­emeli társát; de jaj neki az egynek, ki elesik, és nincs második, hogy fölemelje. 11. Épúgy, ha ketten feküsznek, melegjük lesz, de az egynek mikép legyen melege ? 12. És ha valaki megtámadja az egyiket, a kettő áll neki ellen; s a hármas fonál nem egyhamar szakad szét. 13. Jobb szegény és bölcs ifjú, mint vén és balga király, a ki többé nem képes intést elfogadni. 14. Mert a foglyok há­zából jött ki, hogy király legyen, bár királyságában sze­génynek született is. 15. Láttam mind az élőket, kik jár­nak a nap alatt, az ifjú, ama másik mellett, a ki helyette támad. 16. Nincs vége mind a népnek, mindazoknak, kik­nek élén van; de nem fognak vele sem örülni az utób­biak, mert ez is hiúság és szélnek hajhászata. 17. Őrizd lábadat, midőn Isten házába mész; a oda­lépni, hogy figyelj, jobb mint mikor a balgák áldozatot adnak, mert nincs tudásuk, úgy hogy rosszat cselekesznek.

  • Küldés emailben

Fejezetek